Truth or dare?

/

In Dwingelo werd een leerling voor een week geschorst. Hij had in een werkstuk de revolutie gepredikt: opheffing van de scheiding van kerk en staat, vestiging van een christelijke staatsvorm, verbod op abortus, en instelling van de doodstraf voor artsen die dat verbod trotseren. De tuchtmaatregel werd conform de gangbare procedures gemeld bij de autoriteiten (onderwijsinspectie? leerplichtambtenaar?) en die zorgden dat de schorsing is teruggedraaid. In plaats daarvan is het incident bij het Bureau voor Jeugd en Gezin aangemeld, dat de jongen inmiddels in samenspraak met de school in een begeleidingstraject geplaatst heeft. Het incident is geregistreerd in het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren, zodat ook Justitie de vinger aan de pols kan houden.
Bron: Zorg + Welzijn 26/9/2008.
Jij mag het zeggen: truth or dare?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Truth or dare?”

  1. Waar of onwaar?
    Met de kop ’truth or dare’ heb ik een bok geschoten. Ik had een (amusant doch braaf) woordspelletje op het oog dat bij ons in familiekring gespeeld werd: het Van Dale Spel. De spelers zitten in een kring. Eén wordt naar de gang gestuurd. De overigen kiezen een (exotisch, archaïsch of jargon-)woord uit de Dikke Van Dale en spreken af wie de juiste definitie mag zeggen c.q. parafraseren. Het slachtoffer wordt binnengeroepen, krijgt het woord voorgeschoteld en iedere aanwezige debiteert vervolgens een definitie. Het slachtoffer concludeert aan het eind van de rit wie de juiste definitie heeft gegeven (d.w.z. de definitie conform Van Dale). In mijn perverse fantasie zullen opgefokte jongeren als straf op een foute conclusie stellen dat het slachtoffer een kledingstuk uit moet doen, maar dat is dan ook de enige overeenkomst met het angelsaksische Truth or Dare.
    In de familiekring van mijn moeder deed ook een ander woordspelletje opgeld. Het werd aan het eind van de maaltijd gespeeld. Je fluisterde een woord in het linkeroor van je rechterbuurman of -vrouw, en dat moest zo de hele kring rond. De bedoeling was dat het woord ongeschonden bij de eerste zender terugkwam. Maar meestal lukt dat niet. En zeker niet als mijn hardhorende grootvader tot de disgenoten behoorde.