TU Delft verlaagt studielast

/

De Delftse studentenvakbond VSSD vreest dat de kwaliteit van de TU-opleidingen wordt aangetast, aldus een persbericht (2/1/2012). Het College van Bestuur wil dat de faculteiten maatregelen nemen opdat studenten een grotere kans van slagen hebben en minder studie­vertraging oplopen. En de VSSD heeft aanwijzingen dat faculteiten daartoe de studielast per cursusjaar (d.w.z. de benodigde hoeveelheid studie-inspanning per studiepunt) willen reduceren. De VSSD vreest dat dit tot verlaging van het diplomaniveau zal leiden. Maar in een reactie op Science Guide (2/1/2012) stelt de TU Delft dat faculteiten ook kunnen inventariseren ‘welke zaken uit het curriculum kunnen omdat het is verouderd, of omdat er dubbelingen in het curriculum zitten’. En misschien zijn er ook andere mogelijkheden om de studieproductiviteit te verhogen: de onderwijs- en leerprocessen kunnen wellicht doel­matiger worden ingericht zodat het beoogde eindniveau met een lagere ureninvestering of met minder tijdverliezen bereikt kan worden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “TU Delft verlaagt studielast”

 1. Hier het nieuwsbericht van Maartje Bakker in De Volkskrant (5/1/2012). De koppenmaker heeft er toch weer een eigen draai aan gegeven: de TU maakt de studie minder zwaar omdat de studenten te traag zijn. Nee dus! De studie wordt minder zwaar gemaakt omdat zij voor een normaal mens niet studeerbaar is in de wettelijke cursusduur.
  Op TU Delta (5/1/2012) doet Connie van Uffelen verslag van het standpunt van de VSSD en van de CvB-reacties. Insider Willem van Valkenburg geeft op zijn weblog (5/1/2012) meer informatie over de Delftse ontwikkelingen. Hij betreurt dat in de berichtgeving zoveel nadruk wordt gelegd op de reducering van de studielast, terwijl de speerpunt van het TU-beleid volgens hem gelegen is in verbetering van de didactiek in de bacheloropleidingen.
  UPDATE. Connie van Uffelen interviewt CvB-lid Rullmann: opleidingen moeten in vijf jaar te doen zijn (TU Delta 11/1/2012).

 2. Nog even een historische toelichting. In 1982 werd de Wet Tweefasenstructuur ingevoerd: alle universitaire opleidingen werd een cursusduur van vier jaar opgelegd. De ingenieursopleidingen lapten de wettelijke regels echter aan hun laars. Hun programma’s bleven in de praktijk vijf jaar. In 1995 haalde de wetgever bakzeil: de vijfjarige ingenieursopleiding werd gelegaliseerd. Binnen de bachelor-masterstructuur is dat gecontinueerd. Na de driejarige universitaire bacheloropleiding volgt voor de aanstaande ingenieurs een tweejarige masteropleiding. Hun totale opleiding (vijf jaar) is dus slechts één jaar langer dan de cursusduur van hun hbo-concurrenten. Het is daarom niet verwonderlijk dat docenten en studenten geen been zien in overschrijding van de wettelijke studielast en dat de VSSD bezwaar maakt tegen reducering van de bestaande studielast (ook al zou dat de studeerbaarheid van de universitaire ingenieursopleidingen ten goede komen). Die reductie zou immers de concurrentiepositie van de gediplomeerden op de arbeidsmarkt kunnen verzwakken.

 3. Anders dan de VSSD is de Studentenraad van de TU Delft (5/1/2012) van oordeel dat er gesnoeid mag worden in de studielast, voorzover deze de wettelijk voorgeschreven studielast (60 x 28 uur per cursusjaar) overschrijdt.
  De NOS (5/1/2012) bericht overigens dat ook de andere technische universiteiten plannen hebben om hun opleidingen minder zwaar te maken. Maartje Bakker (VK 6/1/2012 p.12) bericht in dezelfde trant.
  Maar op de BON-site (5/1/2012a, 5/1/2012b) staat men pal voor het diplomaniveau van de TU’s.

 4. Ook de Universiteit Utrecht gaat de studeerbaarheid verhogen, bericht Inge Razenberg (DUB 16/1/2012): de omvang en duur van de scripties moet door studenten (en begeleiders) meer in overeenstemming worden gebracht met de studielast die ervoor staat.

 5. Op 6/2/2012 heeft de staatssecretaris kamervragen beantwoord.