Tussenuren

/

Het gist onder de middelbare scholieren. Vorig jaar protesteerden ze massaal tegen het feit dat ze te weinig les kregen en teveel aan hun lot werden overgelaten. Het OCW-ministerie kondigde daarop aan dat scholen een boete zouden krijgen als ze hun leerlingen de onderwijstijd onthielden waar ze recht op hebben. Dit jaar zijn de scholierenacties meer gericht op de onnutte vulling en de ondoelmatige roostering van de aangeboden uren. Vorige week braken scholierenstakingen uit in Oudenbosch (Kennisnet 21/9/2007) en in Den Helder (Noordhollands Dagblad 18/9/2007, 22/9/2007). Er bestaan dagroosters waarin het laatste lesuur pas om 17 uur eindigt en waarbij de loze tussenuren (inclusief vrije uren aan het begin van de lesdag) tot 10 à 15 uur per week oplopen. Nog afgezien van de onaangekondigde lesuitval door ziekte of persoonlijke omstandigheden van een docent.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.