Twee werelden, twee werkelijkheden

/

Begin februari publiceerde OCW een reportage van Margalith Kleijwegt onder de titel Twee Werelden, Twee Werkelijkheden: hoe gevoelige maatschappelijke kwesties de klas binnen komen en hoe docenten daar mee omgaan. De aanleiding tot het journalistieke project werd gevormd door de terroristische aanslagen in Parijs (januari 2015) en de zorg bij de Neder­landse overheid dat scholieren en studenten van niet-Westerse herkomst zich afsluiten in hun eigen wereld, en dat ze zouden radicaliseren en zich bij islamitische terreur­bewegingen zouden aansluiten. Aan de onderwijsinstellingen wordt een rol toegedacht om moslimleerlingen door vormende interventies op het rechte pad te houden en de overheid in kennis te stellen als iemand te ver van dat pad afdwaalt.
Maar hoe betrouwbaar zijn de waarnemingen en interpretaties van Kleijwegt? De uitspraken van docenten en schoolmanagers worden door de journalist als onomstotelijke waarheden en onaanvechtbare stellingnames gepresenteerd. Zij registreert hun uitspraken klakkeloos, zonder de moeite te nemen kritisch dóór te vragen. Bovendien blijft bij lezing van haar teksten volstrekt onduidelijk waar de grens ligt tussen haar journalistieke registratie enerzijds en haar persoon­lijke commentaren en ontboezemingen anderzijds.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Twee werelden, twee werkelijkheden”

  1. […] Twee werelden, twee werkelijkheden (II) […]

  2. De minister heeft een beleidsreactie gepubliceerd (3/3/2016). Tevens heeft zij Kamervragen beantwoord (2/2/2016).