Tweede correctie blijkt broodnodig

/

Florentine en Jelger waren gezakt voor hun eindexamen VWO. Beiden kwamen een punt tekort op hun CE Filosofie. Aangezien dat eindexamenvak door zo weinig leerlingen wordt gekozen, moesten zij voor hun herkansing bij het staatsexamen Filosofie aanschuiven. Beiden werden opnieuw afgewezen. Definitief gezakt dus. Maar Florentine wilde het naadje van de kous weten en vroeg inzage in het nagekeken examenwerk. Wat bleek? De corrector had niet alle beantwoorde vragen meegerekend. Bij nader inzien was ze toch geslaagd! Toen vroeg haar klasgenoot Jelger eveneens inzage en ook hij bleek ten onrechte te zijn afgewezen. ‘Kunt u ons verzekeren dat de correctoren van de IB-Groep die 200 [staats- en] herexamens Filosofie hebben beoordeeld, in de andere 198 gevallen geen vergelijkbare fouten hebben gemaakt?’, vraagt kamerlid Jan de Vries (CDA) aan de staatssecretaris.
Moraal van het verhaal: een tweede correctie is broodnodig. Sinds vorig jaar wordt het CE-werk stipt door twee correctoren nagekeken. Niet alleen door de eigen docent, maar ook door een docent van een andere school. De eigen docent heeft er belang bij dat zijn of haar leerlingen slagen en de externe gecommitteerde moet controleren of er niet de hand wordt gelicht met de normen. Ook het staatsexamen wordt in principe door telkens twee correctoren bekeken, maar het lijkt erop dat dat in dit geval niet gebeurd is. Daar kunnen dus brokken van komen.
Bronnen: De Stentor 3/9/2009; De Stentor 4/9/2009; Kamervragen 7/9/2009; Onderwijsethiek.nl 14/5/2008

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Tweede correctie blijkt broodnodig”

  1. Op 23/9/2009 heeft de staatssecretaris de kamervragen beantwoord, althans wat de 90 herexamens Filosofie betreft.

  2. OCW heeft besloten de correctieprocedure om te draaien: eerst de vreemde corrector en dan pas de eigen docent (23/4/2015).
    UPDATE: De staatssecretaris beantwoordt Kamervragen (23/6/2015).