Tweede correctie

Op 31/3/2008 is het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs aangepast. De tweede corrector van de CITO-eindexamens (de zogenaamde gecommitteerde) moet, evenals zijn werkgever, een verklaring ondertekenen dat hij (zij) het schriftelijk eindexamen­werk grondig heeft nagekeken. Tot verdriet van de onderwijsorganisaties wordt daarmee een halt toegeroepen aan de gewoonte van vele gecommitteerden slechts steekproefgewijze te controleren of de eerste corrector deugdelijk te werk is gegaan. De eerste correctie wordt uitgevoerd door een docent van de eigen school en de tweede door een docent van een andere school.
Lees verder … (PDF)

5 reacties op “Tweede correctie”

  1. Op de website van Beter Onderwijs Nederland (20/5/2008) wordt gemeld dat de scherpe/integrale tweede correctie volgens de Vaste Kamercommissie gehandhaafd moet worden.

  2. OCW stuurde 28/3/2013 een kritisch CITO-rapport over de praktijk van de tweede correctie naar de Tweede Kamer.
    UPDATE: Tweede correctie is een farce, kopte De Volkskrant (21/6/2013) paginabreed op de voorpagina. Twee op de drie eindexamens havo en vwo worden volgens CITO onvolledig of helemaal niet twee keer nagekeken.