Tweede correctie

/

Op 31/3/2008 is het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs aangepast. De tweede corrector van de CITO-eindexamens (de zogenaamde gecommitteerde) moet, evenals zijn werkgever, een verklaring ondertekenen dat hij (zij) het schriftelijk eindexamen­werk grondig heeft nagekeken. Tot verdriet van de onderwijsorganisaties wordt daarmee een halt toegeroepen aan de gewoonte van vele gecommitteerden slechts steekproefgewijze te controleren of de eerste corrector deugdelijk te werk is gegaan. De eerste correctie wordt uitgevoerd door een docent van de eigen school en de tweede door een docent van een andere school.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Tweede correctie”

  1. Op de website van Beter Onderwijs Nederland (20/5/2008) wordt gemeld dat de scherpe/integrale tweede correctie volgens de Vaste Kamercommissie gehandhaafd moet worden.

  2. Marten Blankesteijn geeft een aardige schets van de praktijk van de tweede correctie (De Pers 8/6/2008).

  3. […] Florentine en Jelger waren gezakt voor hun eindexamen VWO. Beiden kwamen een punt tekort op hun CE Filosofie. Aangezien dat eindexamenvak door zo weinig leerlingen wordt gekozen, moesten zij voor hun herkansing bij het staatsexamen Filosofie aanschuiven. Beiden werden opnieuw afgewezen. Definitief gezakt dus. Maar Florentine wilde het naadje van de kous weten en vroeg inzage in het nagekeken examenwerk. Wat bleek? De corrector had niet alle beantwoorde vragen meegerekend. Bij nader inzien was ze toch geslaagd! Toen vroeg haar klasgenoot Jelger eveneens inzage en ook hij bleek ten onrechte te zijn afgewezen. ‘Kunt u ons verzekeren dat de correctoren van de IB-Groep die 200 [staats- en] herexamens Filosofie hebben beoordeeld, in de andere 198 gevallen geen vergelijkbare fouten hebben gemaakt?’, vraagt kamerlid Jan de Vries (CDA) aan de staatssecretaris. Moraal van het verhaal: een tweede correctie is broodnodig. Sinds vorig jaar wordt het CE-werk stipt door twee correctoren nagekeken. Niet alleen door de eigen docent, maar ook door een docent van een andere school. De eigen docent heeft er belang bij dat zijn of haar leerlingen slagen en de externe gecommitteerde moet controleren of er niet de hand wordt gelicht met de normen. Ook het staatsexamen wordt in principe door telkens twee correctoren bekeken, maar het lijkt erop dat dat in dit geval niet gebeurd is. Daar kunnen dus brokken van komen. Bronnen: De Stentor 3/9/2009; De Stentor 4/9/2009; Kamervragen 7/9/2009; Onderwijsethiek.nl 14/5/2008 […]

  4. De lerarenvakbond Leraren In Actie (LIA, 15/9/2011) gooit de knuppel in het hoenderhok. Zie ook de reacties op de BON-site.

  5. OCW stuurde 28/3/2013 een kritisch CITO-rapport over de praktijk van de tweede correctie naar de Tweede Kamer.
    UPDATE: Tweede correctie is een farce, kopte De Volkskrant (21/6/2013) paginabreed op de voorpagina. Twee op de drie eindexamens havo en vwo worden volgens CITO onvolledig of helemaal niet twee keer nagekeken.