Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen

/

Volgens de huidige vergaderplanning buigt de Tweede Kamer zich in de tweede week van april over de klassegrootte in het basis- en voortgezet onderwijs. De aanleiding daartoe is een burgerinitiatief van leraren. Jasper van Dijk (SP) bereidt een wetsvoorstel voor om de klassegrootte te maximeren (Eén Vandaag 21/3/2014). Naar analogie van het droevig lot van de plofkippen in de intensieve veehouderij, spreken actievoerders van plofklassen. Maar met die metafoor wordt verdoezeld dat het om mensen gaat: leerlingen en leraren. De Tweede Kamer staat voor de vraag of leerlingen en leraren moeten worden beschermd tegen de risico’s van de intensieve menshouderij.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen”

  1. Het debat is inmiddels geagendeerd voor de EERSTE week van april: woensdag 2 april, 10.15 uur (plenaire zaal).

  2. Rob Pietersen schreef een goed artikel over de verantwoordelijkheid van leraren voor het signaleren en opvangen van leerlingproblemen en probleemleerlingen (Trouw 26/3/2014).

  3. Verslaggever Rik Nijland wijdt een artikel aan de werkdruk in het mbo (VK 2/4/2014 p.13). De inzet van de actievoerders is: maximering van het aantal contacturen (incl. groepsgesprekken, stagebegeleiding en coaching) op 800 uur per jaar bij een voltijdse jaartaak van 1600 uur.

    De PO-Raad (1/4/2014) vindt dat de overheid zich niet met de klassegrootte moet bemoeien. De VO-Raad (10/12/2013) vindt dat eveneens. De lerarenvakbond AOb (31/3/2014) heeft een genuanceerder standpunt: de overheid moet de gemiddelde groepsgrootte van elke basisschool maximeren, namelijk op 23 leerlingen per klas.

  4. Weer samen naar school? Zorgleerlingen worden de dupe als ze in het kader van Passend Onderwijs in overvolle klassen worden geplaatst, zo blijkt uit onderzoek van de SP (4/11/2014).