Tweezame eindopdracht

/

De Academie voor Veiligheid & Bestuur (Avans Hogeschool) biedt een vierjarige opleiding Integrale Veiligheid. De eind­opdracht wordt in tweetallen uitgevoerd. Begin dit jaar maakte een student bezwaar tegen de partner die hem was toegewezen (Punt Avans 17/4/2014). Hij vreesde dat deze een blok aan het been zou worden en dat hij daardoor niet de studieprestatie zou kunnen leveren die hij ambieerde. Bovendien had hij inmiddels een bedrijf gevonden voor een individuele opdracht die misschien wel in een baan kon uitmonden. Hij vroeg daarom toestemming een individueel eindproject te doen. Dit werd hem geweigerd: regel is regel. Ook het lokale College van Beroep voor de Examens verklaarde zijn bezwaar ongegrond.
Dit vonnis heeft nogal wat stof doen opwaaien. Het artikel op de website van het hogeschoolblad werd ruim 3600 keer aan­geklikt en 290 lezers namen ook de moeite aan een redactionele opiniepeiling mee te doen. Van hen onderschreef 76% de stelling dat duo-afstuderen naar hun mening onzin is en dat ze liever individueel laten zien wat ze in hun mars hebben.
De opleiding moet dit jaar opnieuw geaccrediteerd worden. In 2012 werd een opleiding van een andere hogeschool afgekeurd omdat er bij duo-afstuderen onvoldoende waarborgen waren geschapen betreffende het eindniveau van de gediplomeerden (De Stentor 31/1/2013, NVAO 17/7/2013). Maar een verplichting om de eindopdracht getweeën uit te voeren, stuit ook op een principiëler bezwaar. Wettelijk is voorgeschreven dat universiteiten en hogescholen de academische vrijheid in acht nemen (art. 1.6 WHW). In dat licht is het schrijnend als men studenten onnodig belemmert in hun vrijheid een eigen afstudeerproject te kiezen en daarin te laten zien wat ze waard zijn. Het past universiteiten en hogescholen niet fundamentele rechten van studenten te ondergraven met rigide regelgeving die voornamelijk op bedrijfseconomisch eigenbelang gestoeld is.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Tweezame eindopdracht”

  1. Recentelijk kwam de academische vrijheid (Lernfreiheit) van studenten in het nieuws met de pornostage bij de Hogeschool Inholland (Onderwijsethiek.nl 9/3/2014; zie ook Peter Kwikkers in Science Guide 9/4/2014). Eerder schreef ik erover in Onderwijsethiek.nl 6/1/2008 en in mijn literatuurstudie Onderwijsethiek (2006, pp. 29f, 79-81). Ook de opdracht aandacht te schenken aan de persoonlijke ontplooiing van studenten (artikel 1.3 WHW) wijst erop dat universiteiten en hogescholen niet onnodig inbreuk mogen maken op de Lernfreiheit.

  2. Op Fok (14/8/2016) komt opnieuw een Avans-student aan het woord die zijn afstudeerproject liever solo doet en dus niet in de verplichte duo-constructie.