Uitwonende beursstudent Josef K.

/

Josef K. was een deugdzame eerstejaarsstudent anno 2012, maar door de nieuwe wet tegen bursale fraude kwam hij in kafkaĆ«ske toestanden terecht. Volgens de nieuwe wet moest hij namelijk, om aanspraak te maken op een uitwonenden­beurs, ingeschre­ven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), en wel op een ander adres dan zijn ouders. En als hij niet daadwerkelijk op dat andere adres woonde, had hij ernstige sancties te duchten. In 2011 had de Raad van State geadviseerd de uit­wonendenbeurs af te schaffen om studenten voor al die toestanden te behoeden, maar regering en parlement wilden daar niets van weten.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Uitwonende beursstudent Josef K.”

  1. […] maar komt pas in maart met conclusies. b) Er wordt strenger gecontroleerd of studenten met een uitwonendenbeurs niet bij hun ouders wonen. Als criterium geldt tegenwoordig dat de student blijkens de […]

  2. Vincent Bongers (Mare 19/1/2012) beschrijft hoe de adrescontrole in z’n werk gaat.

  3. OCW heeft een eindrapportage over de invoering van de maatregelen tegen misbruik van de uitwonendenbeurs naar de Kamer gestuurd (15/3/2012). Er zijn geen kafkaëske casussen verzameld. Misschien dat de databank van JURE in de toekomst casussen kan opleveren.