Universiteit Utrecht verscherpt selectieve propedeuse

/

Met ingang van 2008/09 worden studenten uit de UU-opleiding weggestuurd als ze in het eerste verblijfsjaar niet minimaal 62,5% van hun studiepunten weten te behalen, aldus het Ublad (13/3/2008). Maar het staat de opleidings­instituten van de Universiteit Utrecht vrij een alternatief regiem te hanteren (hetzij 0% dan wel 75%). Tot op heden konden de instituten wat het Bindend Studieadvies (BSA) betreft tussen drie regiems kiezen: 0%, 50% of 62,5%. De nuloptie betekent dat studenten niet worden weggestuurd. Maar de universiteit streeft ernaar de nuloptie m.i.v. 2009/10 af te schaffen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Universiteit Utrecht verscherpt selectieve propedeuse”

  1. […] herkansingsregels krijgen vooral in de propedeuse een draconisch karakter, aangezien er tevens strenge studievoort­gangseisen worden gesteld, op straffe van verwijdering uit de opleiding. Deze beide regelsystemen (beperking […]