UvA-regeling in strijd met de wet

/

De opleiding Psychologie van de UvA heeft de regel ingesteld dat studenten bij de examencommissie toestemming moeten vragen als ze per semester extra cursussen willen volgen. Dat wil zeggen: cursussen waarmee de student zich een nominale studielast van meer dan 40 uur per week op de hals haalt. Maar die regel is in strijd met de wettelijke studie­vrijheid. Jasper van Dijk (SP) verzocht de minister oktober vorig jaar deze misstand een halt toe te roepen. Daarop be­loofde de UvA die regel in te trekken. Maar de studentenorganisatie ASVA constateerde op 21/1/2010 dat de Onderwijs- en Examenregeling nog steeds niet was aangepast. Van Dijk herhaalde zijn verzoek aan het ministerie. De staats­secretaris antwoordde onlangs dat de regel niet meer naar de letter is toegepast en dat de regel dus niet meer aan de orde is. Wat een belachelijk antwoord! De gewraakte regel is aan de orde zolang hij niet is ingetrokken. Uit de digitale versie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER art. 4.1) die studenten vandaag de dag op de facultaire website kunnen raadplegen, moeten ze concluderen dat de gewraakte regel dit hele studiejaar nog volop van kracht is. De staatssecre­ta­ris had moeten erkennen dat de Onderwijsinspectie heeft verzuimd te controleren of de UvA haar belofte gestand deed en zij had in elk geval moeten toezeggen dat de Inspectie per omgaande zal controleren of deze onwettige regel uit de OER geschrapt is. Zo’n krachtige Inspectierol ter bescherming van zwakke marktpartijen past echter niet in haar CDA-straatje.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “UvA-regeling in strijd met de wet”

  1. Erratum: In de vorige versie van het PDF-bestand stond ‘waar ik niet zo lang gegeten heb’. Dat moet zijn ‘waar ik niet zo lang geleden gegeten heb’. Ik had er dus onlangs gegeten.

  2. De ASVA (13/5/2010) blijft waakzaam en wacht met smart op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek dat de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (onder gezag van Decaan Edward de Haan) momenteel naar deze kwestie laat uitvoeren.

  3. Vergelijk ook de studiegids 2009/10 (p.18) van de opleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht: ‘Je kunt je maar voor twee cursussen per periode inschrijven via Osiris Student. Je kunt je alleen voor een derde cursus inschrijven na toestemming van de examencommissie. Je moet dit op tijd aanvragen: voordat de inschrijfperiode voor de betreffende periode begint. De examencommissie zal in de regel alleen toestemming verlenen in het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden, wanneer het verzoek een zekere urgentie bevat en indien gebleken is dat de aanvrager geen of weinig studieachterstand heeft, doorgaans goede resultaten heeft behaald en eerdere pogingen om drie cursussen te doen niet zijn mislukt. Indien de bachelorthesis één van de drie gewenste cursussen betreft is de kans op toestemming bijzonder klein.’