Vaderlandslievend koningsliedje

/

Persoonlijk heb ik het niet zo op rituele liederen en getuigenissen, maar op de basis­school hebben we toch een koningslied nodig voor de burgerschapsvorming. Liefst iets dat verder gaat dan ledig orangisme en dat ook naar de democratische rechtsstaat verwijst. Ziehier een paar trefwoorden.

Oranje boven, Oranje boven,
leve de koning én de koningin.
Oranje boven, Oranje boven:
vrijheid, recht en gemeenschapszin.
Oranje boven, Oranje boven,
en onze driekleur wappert in de wind.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Vaderlandslievend koningsliedje”

  1. Het heeft de Koning behaagd de Amsterdamse ondernemer Maurits van Vollenhoven, Prins van Oranje-Nassau, te benoemen tot adjudant in buitengewone dienst. Neef Maurits behoort tot de Koninklijke Familie, maar is sinds 30 april geen lid meer van het Koninklijk Huis. Ik vraag me af of deze benoeming uit een oogpunt van integriteit door de beugel kan: worden de koninklijke bevoegdheden hier misbruikt om een familielid te bevoordelen?
    Meer in het algemeen vormen de koninklijke relaties met de Nederlandse krijgsmacht, naar mijn oordeel, de achilleshiel van de Nederlandse constitutionele monarchie. Uiteraard moet het staatshoofd zich vierkant achter de krijgsmacht opstellen (zolang deze gehoorzaamheid aan het bevoegd gezag betoont). Maar hij moet tot alle prijs de schijn vermijden dat hij in zijn rol van staatshoofd tevens een militaire functie zou bekleden. Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend dat het staatshoofd bij de jaarlijkse Dodenherdenking in zijn kleding laat blijken dat hij en zijn echtgenote daar namens de Staat en niet namens de Krijgsmacht optreden.

  2. Gisteravond op de TV naar de Dodenherdenking gekeken. Zijne Majesteit was dus niet in uniform. Ik las trouwens nog ergens dat de kroonprins eveneens adjudant in buitengewone dienst is geweest. Heeft Beatrix zich dus aan nepotisme bezondigd? Nee, dat lidmaatschap van het Militaire Huis der Koningin was een logisch onderdeel van zijn voorbereiding op het koningschap.