Vakbekwame registerleraar

/

November vorig jaar heeft de Onderwijscoöperatie het Voorlopig Reglement 2013 voor de inschrijving in het landelijke Lerarenregister vastgesteld. De registratievoorwaarde is dat de leraar een diploma bezit op basis waarvan hij (zij) bevoegd is om les te geven in het PO, VO of MBO en dat hij (zij) daadwerkelijk ook 332 uur per jaar (0,2 fte) les geeft in één van deze onderwijssectoren. Na vier jaar volgt herregistratie op voorwaarde dat hij (zij) bovendien aan bepaalde na- en bijscholings­verplichtingen voldaan heeft.
Met een tweedegraadsbevoegdheid Frans word ik dus geregistreerd mits ik minimaal 0,2 fte Frans geef? Nee, die conclusie is niet correct. Het wordt voldoende geacht als ik ergens in de drie genoemde sectoren leerprocessen ondersteun, dus ook als ik bijvoorbeeld onbevoegd Nederlands of Economie geef. Theoretisch is het derhalve denkbaar dat leraren als registerleraar te boek staan terwijl ze in geen tien jaar het vak gepraktiseerd hebben waarvoor ze bevoegd zijn.
Dat is niet bevorderlijk voor het maatschappelijke vertrouwen in het leraarsberoep. Men zou mogen verwachten dat bij herregistratie als aanvullende eis wordt gesteld dat leraren in de afgelopen vier jaren gemiddeld 332 uur per jaar het vak gepraktiseerd hebben waarvoor ze bevoegd zijn. Na- en bijscholingscursussen zijn niet genoeg: vakbekwaamheid vereist mede dat leraren in hun eigen vak leservaring opdoen en onderhouden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Vakbekwame registerleraar”

  1. […] kennis te stellen van het feit dat vak A door onbevoegde docent X wordt gegeven? (c) Er wordt een Lerarenregister opgetuigd om te garanderen dat docenten zich jaar-in-jaar-uit, door bij- en nascholing én […]

  2. Zie hier de beantwoording (22/10/2013) van een kamervraag (nr. 30) n.a.v. de Begroting OCW 2014: In welke mate zal de bijscholingsplicht die voor leraren gaat gelden, recht doen aan het belang van vakinhoudelijke en vakdidactische nascholing? Bestaat er een gevaar van een eenzijdige nadruk op pedagogische-didactische nascholing als deze meestal op schoolniveau blijft worden georganiseerd? De bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen, zijn wettelijk vastgelegd. Deze eisen hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis en vakdidactiek als op pedagogisch-didactische vaardigheden. De bijscholingsplicht houdt in dat leraren, om permanent bekwaam te blijven, zich op al deze terreinen moeten blijven bij- en nascholen. Dit maken ze zichtbaar door hun bij- en nascholingsactiviteiten vast te leggen in het lerarenregister.

  3. […] medezeggenschapsorganen) toegankelijk moet zijn. Zie ook: Onderwijsethiek 15-02-2015; 22-09-2013; 09-04-2013; 26-03-2013; 24-05-2011; […]