Van der Laan contra tweetalig opvoeden

/

Een vriendin van mij trouwde na haar studie met een Engelssprekende man en zij emigreerden naar een Engelssprekend land. Hij leerde een beetje Nederlands en hun kinderen zijn tweetalig opgevoed. Thuis Nederlands en buiten het tuinhek Engels. Aanvankelijk leidde dat trouwens tot komische situaties: the milkman snapte er niets van waarom die kleuter op het trottoir Engels sprak en in de tuin prompt op zijn moedertaal overging. Maar het opvoedingsdoel was duidelijk: de kinderen moesten met beide culturen vertrouwd raken. Op bezoek bij de Nederlandse grootouders, ooms en tantes moesten ze Nederlands kunnen spreken. En Рwie weet Рzou die biculturele opvoeding hun in de toekomst nog van pas komen. Bij remigratie? Of in het kader van een internationale carrière?
Maar voor zo’n tweetalig opvoedingsarrangement hebben ouders wel hulp van buiten nodig. Bijvoorbeeld een kleuter­school voor vier- en vijfjarigen, die hen onderdompelt in de taal van het land. In Nederland is dat inmiddels prima ge­organiseerd, sinds de invoering van de leerplicht vanaf 5 jaar, aangevuld met gratis basisonderwijs voor 4-jarigen. Maar tijdens de eerste vier levensjaren is dat in Nederland minder goed geregeld voor kinderen die tweetalig worden opgevoed.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Van der Laan contra tweetalig opvoeden”

  1. Een discussie op Marokko.nl (3-2-2010).
    UPDATE: Van der Laan zal die Marokkaanse discussie vermoedelijk zeer verontrustend vinden, maar wat vindt hij dan van de discussie tussen Nederlande expats waarvan Ellen Blom verslag doet (Radio Nederland Wereldomroep 17/2/2010)? Ik kan zijn antwoord al voorspellen: dat zijn mensen die ooit naar Nederland terugwillen met hun kinderen. De wedervraag is: mag je van de immigranten in Nederland (de zgn. allochtonen) verlangen dat ze alle schepen achter zich verbranden?

  2. De Vlaamse organisatie Kind en Gezin (27/4/2011) raadt allochtone ouders aan hun jonge kinderen in hun eigen moedertaal op te voeden, zo bericht De Morgen (27/4/2011).

  3. In de New York Times (17/3/2012) een gedegen artikel over tweetalig opvoeden: het biedt een uitstekende denktraining.