Veilige school: incidentenregistratie

Scholen krijgen de verplichting om geweldsincidenten systematisch en gedetailleerd te registreren en ernstige of stelselmatige vergrijpen bij politie of justitie te melden. Dat wordt aangekondigd in de OCW-brief Sociale veiligheid in en om onderwijs­instellingen (16/11/2007). Dit voornemen moet nog nader worden uitgewerkt. Want bij zo’n verplichting horen sluitende definities van ‘geweldsincidenten’ en ‘ernstige of stelselmatige vergrijpen’. Tevens moet nauwkeurig worden afgegrensd in hoeverre ook ander ongewenst gedrag onder deze incidentenregistratie en meldingsplicht komt te vallen (wapenbezit, drugsbezit, vandalisme, diefstal, oplichting, verstoring van de openbare orde, uitingen van radicalisme, etc.).
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “Veilige school: incidentenregistratie”