Veilige school

/

‘Het Huygens College is een kleine en veilige school waar je iedereen kent:’ een VMBO-school in Amsterdam Oud-West met 560 leerlingen. Wat houdt dat in, een veilige school? Die vraag kwam bij me op toen ik vanmorgen in De Volkskrant (9/7/2007) een artikel over politiecontrole op drugs- en wapenbezit las. Het Huygens College heeft een Convenant gesloten met de politie, het OM en de Gemeente. Zoals in de schoolgids is aangekondigd, wordt de school ‘minimaal twee keer per jaar door de politie bezocht om de leerlingen te controleren op het bezit van wapens.¬†(…) De leerlingen [weten] dat medewerking in deze verplicht is en dat de school zich het recht voorbehoudt om, eventueel samen met een politiefunctionaris, de kluisjes (…) te openen voor controle. Indien nodig zal er tevens een controle plaatsvinden van de tassen van de leerlingen alsmede de leerlingen(kleding). Fouilleren is daarbij inbegrepen. Het bewaken van de veiligheid vindt niet alleen plaats binnen de school, maar ook in de nabije omgeving. Politiefunctionarissen kunnen zonder aankondiging vooraf, in en om de school controleren op wapenbezit. (…) In geval van strafbare feiten zoals o.a. diefstal, vandalisme, dreigen met geweld, drugsgebruik en het mee¬≠brengen van drugs, wapens of vuurwerk wordt er proces verbaal opgemaakt.’ (…) Vooralsnog ‘zal prioriteit worden gegeven aan diefstal en controle op wapenbezit van leerlingen’, maar er kan ‘jaarlijks tot herziening van de prioriteitsstelling worden overgegaan.’
Het Ministerie en de Onderwijsinspectie weten van niets, aldus het Volkskrantartikel, en de voorzitter van de VO-raad vindt deze verstoring van ‘de pedagogische vertrouwensrelatie tussen leerling en school’ heel riskant.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.