‘Verbiedt cola op school’ (Het Parool 4/2/2008)

/

Ben je het meestal eens met de regels op school? Twee op de drie respondenten van de Scholierenmonitor 2007 beantwoordt deze vraag positief. En kun je ook een regel noemen waar je het heel erg mee oneens bent? Tot de top-drie behoort dat je geen eten en drinken in het klaslokaal mag meenemen (p.25). En sommige respondenten preciseren: zelfs geen water! Dat H2O-verbod is inderdaad vreemd. Een van de deel­projecten van Energie in Balans (nationaal Convenant Overgewicht 2005-2010, p.34) is dat er op middelbare scholen gekoelde wateroplaadpunten worden geplaatst, waar leerlingen hun waterflesjes kunnen vullen.
Een ander (inmiddels afgesloten?) deelproject is De Gezonde Schoolkantine. In dat verband is een punt van discussie of ongezonde dranken en snacks zonder pardon uit de schoolkantine geweerd moeten worden. Wat is slechter: 30 cc cola uit de school­automaat of 150 cc uit de supermarkt? Voor de VU-hoogleraar Hans Brug, expert in het bestrijden van overgewicht, is het duidelijk: junkfood en -drinks moeten niet alleen uit de schoolkantines en -automaten worden verbannen, maar het moet leer­lingen ook verboden worden dergelijke meegebrachte waar in schoolgebouwen of op schoolterreinen te consumeren (Het Parool 4/2/2008). Leve de repressie!

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.