Verboden te filmen (II): het Project P

/

Aanstaande maandag, 19 mei, zendt RTL5 een nieuwe aflevering van Project P uit. Een pestslachtoffer op een openbare middelbare school heeft de pesterijen van zijn klas­genoten met een verborgen camera gefilmd. Vervolgens hebben de programmamakers de school gevraagd mee te werken aan een verzoeningssessie om de leerlingen (on camera) met de beelden te confronteren. Toen de school dat weigerde, hebben de programma­makers een onverhoedse, buitenschoolse sessie belegd. Nu tracht de school, via een kort geding bij de rechtbank in Lelystad, uitzending te voorkomen omdat inbreuk is gemaakt op de privacy van de leerlingen (AD 12/5/2014). De rechter doet aanstaande vrijdag, 16 mei, uitspraak.
Volgens de huisregels van de school is het niet toegestaan ‘zonder toestemming van de schoolleiding beeld- of geluidsopnamen van leerlingen en personeel te maken welke gebruikt kunnen worden voor publicatie elders.’ Maar in een achtergrondartikel (VK 13/5/2014) wijst verslaggever Nina Schuyffel erop dat de rechter het verbod op verborgencameragebruik buiten toe­passing kan laten als aan twee voorwaarden voldaan is: (a) er wordt een maatschappelijke misstand aan de kaak gesteld en (b) er is geen andere manier om het probleem onder de aandacht te brengen. De school stelt echter dat ‘het maken van opnamen met een verborgen camera (…) nooit acceptabel (is) binnen de veilige omgeving van de school.’ Maar dat is nu juist het punt waar het om gaat: mag een leerling uit zelfverdediging clandestiene opnamen van een onveilige omgeving maken om zijn klachten kracht bij te zetten? Zo ja, mag hij deze ter publicatie aan derden aanbieden (op voorwaarde dat de beelden zoveel mogelijk geanonimiseerd worden)?
Zie ook: Verboden te filmen (I); Zonder mobieltje (III); Persberichten van de school (I, II, III).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Verboden te filmen (II): het Project P”

  1. RTL5 is door de kortgedingrechter in het ongelijk gesteld (Rechtspraak.nl 16/5/2014): in deze zaak was het filmen niet in het geding, maar volgens de rechter mag het gefilmde in elk geval niet gepubliceerd worden.
    Zie ook het relaas van beide ouders (AD 16/5/2014) en de eerdere analyses van Mieke van Stigt (8/4/2014, 19/4/2014).

  2. De gekortwiekte versie van het RTL5-programma heeft nogal wat adhesiebetuigingen voor het pestslachtoffer en nogal wat afschuw jegens de school opgeleverd (AD 21/5/2014a, AD 21/5/2014b). Is de school in haar crisismanagement tekort­geschoten? Had zij, achteraf gezien, niet beter kunnen kiezen voor een publicatieverbod in combinatie met een besloten sessie waarin de klasgenoten buiten het oog van TV-camera’s met het geanonimiseerde bewijsmateriaal geconfronteerd werden?