Verhaalsrecht voor studenten (II)

Vorige week heeft de rechtbank in Den Bosch (LJN: BW9260) aan een voormalige Fontys­student een schadevergoeding van 7700 euro toegekend omdat hij door onrechtmatig handelen of wanprestatie van zijn hogeschool een jaar studievertraging had opgelopen: 6000 euro in verband met kosten van levensonderhoud en 1700 euro collegegeld. Gezien de slechte arbeidsmarkt­situatie voor gediplomeerden van de desbetreffende studierichting, is een schadevergoeding voor gederfde arbeidsinkomsten afgewezen. Maar een pikante vraag blijft of de toegekende schadevergoeding hoger is dan de bedragen die uit het Profilerings­fonds (artikel 7.51 WHW) plegen te worden uitgekeerd in geval van tekort­schietende studeerbaarheid.
Het vonnis heeft wellicht precedentwerking in de ontwikkkeling van het verhaalsrecht voor studenten. Het College van Bestuur zal na bestudering van het vonnis beslissen of de hogeschool in hoger beroep gaat.
Bron: DUB 29/6/2012; Kamerbrief 29/8/2011.

2 reacties op “Verhaalsrecht voor studenten (II)”

  1. Een student trachtte zich digitaal in te schrijven voor de programmaonderdelen van het semester maar door een technische storing is dat niet tijdig gelukt. De universiteit (UvA) weigerde hem alsnog in te schrijven. De kantonrechter kent hem bijna 10.000 euro schadevergoeding toe (AD 24/5/2015).