Verhaalsrecht voor studenten (II)

/

Vorige week heeft de rechtbank in Den Bosch (LJN: BW9260) aan een voormalige Fontys­student een schadevergoeding van 7700 euro toegekend omdat hij door onrechtmatig handelen of wanprestatie van zijn hogeschool een jaar studievertraging had opgelopen: 6000 euro in verband met kosten van levensonderhoud en 1700 euro collegegeld. Gezien de slechte arbeidsmarkt­situatie voor gediplomeerden van de desbetreffende studierichting, is een schadevergoeding voor gederfde arbeidsinkomsten afgewezen. Maar een pikante vraag blijft of de toegekende schadevergoeding hoger is dan de bedragen die uit het Profilerings­fonds (artikel 7.51 WHW) plegen te worden uitgekeerd in geval van tekort­schietende studeerbaarheid.
Het vonnis heeft wellicht precedentwerking in de ontwikkkeling van het verhaalsrecht voor studenten. Het College van Bestuur zal na bestudering van het vonnis beslissen of de hogeschool in hoger beroep gaat.
Bron: DUB 29/6/2012; Kamerbrief 29/8/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Verhaalsrecht voor studenten (II)”

  1. […] Interessante casus op Nieuws.nl (22/10/2012). In een collegezaal van de Haagse Hogeschool wordt een onbeheerde usb-stick gevonden. Om de eigenaar te achterhalen, wordt de bestandenlijst geraadpleegd. Er blijken de vragen en antwoorden van vijf recent afgenomen MWD-tentamens op te staan. Niet alleen wordt de eigenaar van de usb-stick van tentamenfraude beschuldigd, maar ook worden de vijf afgenomen tentamens alsnog ongeldig verklaard, omdat men niet uitgesloten acht dat ook andere tentamendeelnemers voorkennis hebben gehad van de tentamenvragen en -antwoorden. Ik denk dat de getroffen studenten weinig tegen deze beslissing van de examencommissie kunnen uitrichten. Maar een andere vraag is of ze aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Gelukkig heeft de hogeschool aangifte bij Justitie gedaan, zodat de schuld van de verdachte strafrechtelijk kan worden vastgesteld. De gedupeerden zouden zich als civiele partij kunnen voegen in dit strafproces, opdat hij kan worden veroordeeld tot het betalen van de aangerichte (gevolg-)schade. Of zouden de gedupeerde studenten hun schade ook rechtstreeks op de hogeschool kunnen verhalen? Ze hebben hun college­geld betaald en ze hebben niet de fraudevrije examendiensten gekregen die ze op grond van de onderwijs- en examen­regeling hadden mogen verwachten. Kan zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld of kan zij zich op overmacht beroepen? Maakt het daarbij uit of zij nalatig is geweest in de geheimhouding van haar tentamenvragen en -antwoorden? Zo ja, door wie zou dergelijke nalatigheid moeten worden vastgesteld? En welke kostenposten worden als aangerichte schade erkend? Zie ook: Verhaalsrecht voor studenten (I) en (II) […]

  2. Een student trachtte zich digitaal in te schrijven voor de programmaonderdelen van het semester maar door een technische storing is dat niet tijdig gelukt. De universiteit (UvA) weigerde hem alsnog in te schrijven. De kantonrechter kent hem bijna 10.000 euro schadevergoeding toe (AD 24/5/2015).