Verkeersexamen

/

Op 15 april is in groep 7/8 het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afgenomen. Voor de geslaagden kan de school vervolgens het VVN- praktijkexamen organiseren. De PVV-fractie uit de Haagse gemeenteraad stelde daarover schriftelijke vragen aan B&W. Zij wilde graag weten hoeveel procent van de Haagse leerlingen het basisonderwijs verlaat zonder voor beide examens geslaagd te zijn. B&W kon daar geen antwoord op geven, behalve dan dat 96% van de deelnemers van het praktijkexamen uiteindelijk slaagt, eventueel na herkansing. Onvermeld blijft hoeveel procent van de leerlingen niet aan het theoretisch examen deelneemt, hoeveel procent van de deelnemers uiteindelijk niet voor dat examen slaagt en hoeveel procent van de geslaagden niet aan het praktijkexamen deelneemt. In 2008 berichtte het College dat 60% van de Haagse basisscholen hun leerlingen niet aan een praktijkexamen onderwierp, onder meer omdat er niet genoeg leenfietsen voorhanden waren.
Het punt is dat scholen niet verplicht zijn aan deze beide VVN-examens deel te nemen. Ze moeten slechts bevorderen dat leerlingen zich als verkeersdeelnemer zelfredzaam leren te gedragen (kerndoel nr.35). Ze hoeven niet aan te tonen dat iedere leerling bij het verlaten van de basisschool veilig als voetganger en fietser aan het verkeer kan deelnemen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.