Verlanglijst van een rasechte Zwarte Piet

/

1. Ik ben trots op mijn afkomst en laat niet met me sollen. Wij Pieten hechten aan ons negroïde, creoolse of Noord-Afrikaanse uiterlijk (zwart, bruin of beige). Aanvaard ons dan ook zoals we zijn: ongeschminkt, zonder lippenstift, zonder koddige pruik en achterlijke sieraden.
2. Ik vind het een eer tot het gevolg van Sinterklaas te mogen behoren. Verschil mag er wezen, maar ik wens niet respectloos en neerbuigend bejegend te worden. Ik voel me gekwetst wanneer wij, capabele medewerkers, als onmondige knechten worden weggezet.
3. Ik ga graag correct gekleed en weiger de lachwekkende clown uit te hangen. Ik prefereer een verzorgde rijbroek of pantalon, misschien een statige hoed en cape, maar in elk geval wil ik geen potsierlijke uitdossing van glimmend neptextiel, geen zwarte maillot, geen zwarte handschoenen.
4. Een schimmel begeer ik niet, maar een behoorlijk rijpaard komt me wel van pas, om de Goedheiligman op zijn tocht door het land te vergezellen.
5. Bij de Intocht ga ik dus het liefst te paard. Te voet kan ook, of in een volgboot of rijtuig, maar geef ons dan wat zinnigs te doen. De metgezellen van de Sint hebben vele talenten. Sommigen zijn bijvoorbeeld bedreven muzikanten of begenadigde dansers, en uiteraard hebben velen ook op sportief gebied hun sporen verdiend.
6. Mijn gevoel van eigenwaarde wordt aangetast wanneer ik me als achterlijke domkop moet voordoen. Ik spreek vloeiend Nederlands en Spaans, op school haalde ik goede cijfers en ik maak verzen als de beste. Het doet telkens weer pijn als mij die waardevolle kwaliteiten ontzegd worden.
Bron: Guitige Zwarte Domme Dienaar (20/10/2014)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Verlanglijst van een rasechte Zwarte Piet”

  1. 7. Kortom: ik wens gewoon mezelf te zijn. Ze moeten me niet reduceren tot een bizar personage dat gedoemd is wekenlang onwaarschijnlijke avonturen te beleven terwille van de kijkcijfers van het Sinterklaasjournaal. Evenmin als ze onze wijze, leeftijdloze Goedheiligman mogen degraderen tot een nagenoeg handelingsonbekwame, verstrooide grijsaard.
    UPDATE: Over de sluipende degradatie van Sinterklaas schreef Raymond van den Boogaard een luchtige column (NRC 11/11/2014, p.9), onder de titel Ik maak me zorgen over Sinterklaas. O tempora o mores, de lieve jeugd krijgt als boodschap mee: autoriteit [= gezag] is er kennelijk om ondergraven te worden.

  2. Waarom zijn Angelsaksische landen geschokt door onze geschminkte Blackface Pete (CBC News 3/7/2014)? Het herinnert hen aan de Minstrel Shows die tot de jaren 1920 grote populariteit genoten in de Verenigde Staten en aan de revival ervan in Engeland van 1958 tot 1978. Een paar dagen geleden ontstond er in Canada zelfs ophef over een schmink- en verkleedpartij met Halloween, terwijl daarbij geen karikatuur van donkere mensen werd gemaakt (CBC News 4/11/2014): men maakte zich vrolijk over de welverdiende Olympische bobsleesuccessen van atleten uit het sneeuw- en ijsvrije Jamaica.
    UPDATE I: ik heb er nog een polemische illustratie bij gevonden.
    UPDATE II: CNN (25/11/2015) zendt een kritisch-informatieve documentaire van Roger Ross Williams uit. Lijkt me geen goede reclame voor de Nederlandse aspiraties tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad te worden.

  3. […] Vandaag, dinsdag 11 november te 18 uur, wordt op NPO-3 de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal uitgezonden en vanaf morgen haken de basisscholen daarop in, met behulp van het bijgeleverde Lespakket. Welke ethische grenzen nemen zij daarbij in acht? 1. Het traditionele profiel van Sint Nicolaas heeft vier componenten: een moreel hoogstaande goedheiligman, een wijze oude man, een vitale ruiter, en werkgever van één of meer Zwarte Pieten. Als een basisschool recht wil doen aan de traditie, zal zij dat profiel hooghouden. 2. Vanuit hun beroepsethiek rekenen leerkrachten het tot hun plicht als rolmodel jegens hun leerlingen op te treden. Uit dien hoofde zullen zij Sint Nicolaas in woord en geschrift de eer betonen die hem krachtens zijn traditionele profiel toekomt. Dat geldt óók voor de wijze waarop zij diens rol als werkgever interpreteren. Daartoe kunnen basisscholen de volgende uitgangs­punten kiezen. 2.1 De Sint voert een wijs personeelsbeleid: hij laat zich omringen door één of meer capabele medewerkers, die tegen hun taak zijn opgewassen. Gezien het traditionele functieprofiel van Zwarte Piet (lenige man van Moorse origine) komen uitsluitend lenige mannen met een zwarte, bruine of beige huidskleur voor de functie in aanmerking. 2.2 De Sint gaat respectvol met zijn medewerkers om, zoals een eigentijdse, moreel hoogstaande werkgever betaamt. 2.3 De Sint is wars van discriminatie. Hij behandelt zijn gekleurde medewerkers niet anders dan hij blanke medewerkers zou hebben behandeld. En hij laat niet toe dat derden zich daaraan schuldig maken. 2.4 De Sint ziet erop toe dat zijn medewerkers in representatieve dienstkleding gehuld zijn. Ook tolereert hij geen vernederende uitdossing, zoals een geschminkt Blackface (c.q. Brownface), rode lippenstift, koddige zwarte pruik of achterlijke oorsieraden. 2.5 De Sint bejegent hen dus zoals van een goed werkgever jegens geëmancipeerde, capabele medewerkers verwacht mag worden. Omgekeerd verlangt hij van zijn Pieten dat zij zich, ook bij het vertoon van hun talenten, waardig gedragen en zich niet als clown of dommerik voordoen. 2.6 De Sint vindt het vermakelijk als kinderen zich als Zwartepietjes verkleden en roetvegen op hun gezicht aanbrengen, maar denigrerende imitaties (zoals Blackface- c.q. Brownface) zijn hem een doorn in het oog. Zie ook: Verlanglijst van een rasechte Zwarte Piet (30/10/2014) […]

  4. Christa Nieuwboer (Eindhovens Dagblad 26/11/2014) veroordeelt de verwarrende contaminatie van zinnebeelden (door de traditie geijkte iconen), waaraan het Sinterklaasjournaal zich schuldig maakt. In de taalkunde spreekt men van de contaminatie van gezegden. Bijvoorbeeld: [Hij ging met lood in de schoenen] + [De moed zakte hem in de schoenen] = [Het lood zakte hem in de schoenen]. In dit voorbeeld gaat het meer in het bijzonder om de contaminatie van beelden (mixed metaphors). Maar Nieuwboer stelt niet taalkundige doch literaire contaminaties aan de kaak: het zinnebeeld van Zwarte Piet behoort tot de traditionele verhalenschat rond Sint en Piet, maar dat wordt door het Sinterklaasjournaal verhaspeld met zinnebeelden uit concurrerende verhaalsystemen. Het magische zinnebeeld van Piet die (evenals de Sint) alles kan en de natuurwetten bedwingt op daken en in schoorstenen, wordt gecontamineerd met het zinnebeeld van Domme Hans, Domme August, Clown. En het zinnebeeld van de Leeftijdloze Goede Sint wordt gecontamineerd met het zinnebeeld van de Aftakelende Sterfelijke Grijsaard.