Verlengd kleuteren

/

In Vlaanderen zijn kinderen niet vanaf hun vijfde maar pas vanaf hun zesde jaar leerplichtig. Het Vlaamse kleuteronderwijs bestrijkt de periode van 2,5 tot 6 jaar. Het is niet gratis, doch ouders komen onder bepaalde voorwaarden wel voor een toelage in aanmerking. Om de participatie aan het kleuteronderwijs aan te moedigen is met ingang van het komend schooljaar een entreetoets Nederlands voor het basis­onderwijs ingevoerd. Voor Nederlandse begrippen: het gaat dus om de toegang tot groep 3 van de basisschool. Wie niet voor de toets slaagt, moet verlengd kleuteren. Een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die één jaar (minimaal 220 dagen) kleuteronderwijs hebben genoten. Er is dus eigenlijk een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting aan de ouders opgelegd.
De Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB’s) morren. Zij moeten de entreetoets tegen het eind van het lopende schooljaar afnemen en zij betwijfelen of ze dat organisa­torisch rondkrijgen. Ook vreest men capaciteitsproblemen op de kleuter­scholen, die de verlengde kleuteraars moeten opnemen.
Bron: De Morgen 10/3/2010 en 31/3/2010.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Verlengd kleuteren”

  1. In de gewestelijke regering van Brussel wordt bepleit de leerplichtige leeftijd te verlagen tot drie jaar (De Morgen 2/4/2010).

  2. De Onderwijsraad bepleit een leerrecht op de Nederlandse basisscholen vanaf driejarige leeftijd, bericht de Algemene Vereniging Schoolleiders (26/5/2010).