Vermaningen voor het nieuwe jaar

/

Jeugd van Nederland, leren en studeren is een fulltime job.
Doe je best en zweer de zesjescultuur af.
Haal het hoogstmogelijke diploma.
Vermijd ondoelmatige leerwegen en pretpakketten.
Haal een diploma waar je iets mee kan op de arbeidsmarkt.
Neem een lening om je studie te bekostigen.
Vrouwen, verhoog je arbeidsmarktparticipatie.
Zorg dat je op eigen benen kan staan.
Werknemers, wees flexibel en ga er vol tegenaan.
Blijf levenslang leren en school je zo nodig om.
Toon ondernemingsgeest en start een eigen bedrijf.
Werklozen en uitkeringstrekkers, zoek een baan en ga werken.
55-Plussers, blijf werken tot na je vijfenzestigste.
Bejaarden, blijf langer zelfstandig wonen.

Jeugd van Nederland, breng je talenten tot ontwikkeling.
Reflecteer dagelijks in de groep.
Doe een studie- of stagetraject in het buitenland.
Doe onderzoekservaring op als academie-assistent.
Neem naast je studie een leraarsbaantje.
Vrouwen, stel het moederschap niet te lang uit.
Ouders, verwaarloos je opvoedings- en zorgtaken niet.
Doe meer aan ouderparticipatie op school.
Mannen, onttrek je niet aan je zorgtaken in het gezin.
55-Plussers, neem je verantwoordelijkheid als mantelzorger.
Wees je ouders, familie, kinderen en kleinkinderen tot steun.
Burgers, leef gezond, neem de fiets en laat je auto staan.
Vraag je af wat je kan doen voor de Gemeenschap.
Wees actief in het vrijwilligerswerk.

Laat je niet gek maken.
Ga vandaag schaatsen!

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.