Vernederen op school

/

Soms lijkt het wel of het een kwestie van onwil is, dat een leerling iets niet snapt. Je hebt de stof goed uitgelegd en dan komt hij wederom met zo’n domme vraag. Je begint van voren af aan en je beloont hem telkens als hij het goede antwoord geeft, maar vervolgens blijkt dat hij er nog steeds geen laars van begrijpt. In vervlogen tijden kreeg zo’n domoor voor straf een ezelsbord om de nek, of hij kreeg gedurende de rest van de schooldag een kap met ezelsoren opgezet. Met die publieke vernedering werd hem ingepeperd dat hij beter moest opletten en meer z’n best moest doen. Men meende kennelijk dat lage leersnelheid meestal aan onvoldoende leermotivatie te wijten is en dat iemands leermotivatie wordt opgepept door hem een vernederende straf op te leggen. En vermoedelijk mikte men tevens op generale preventie: de overige leerlingen zagen zodoende met eigen ogen wat hun boven het hoofd hing als ze niet genoeg hun best zouden doen.
Tegenwoordig wordt vernedering niet meer tot het didactische arsenaal gerekend. Het is onprofessioneel om leerlingen voor stomkop, oen, sufkees, sukkel, minkukel of dombo uit te maken. Het is zelfs niet uitgesloten dat zo’n leerkracht wegens incompetentie ontslagen wordt. Maar hoe is het die olijke onderwijzer vergaan die na een oliedomme vraag een viltstift pakte en ‘mob’ op het voorhoofd van het kind schreef? Misschien bezigde hij zelfs de overtreffende trap: ‘mobilo’. Is dat onprofessioneel? Ja, je moet met je fikken van de leerling afblijven. Bovendien had hij erbij gezegd dat het kind maar eens gauw in de spiegel moest kijken. De leerkracht werd geschorst.
Bron: Education News (21/12/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.