Vernietiging van studiepunten

/

In het Nederlandse hoger onderwijs kunnen studenten na één jaar worden weggestuurd als ze te weinig studiepunten hebben gehaald. De Radboud Universiteit in Nijmegen doet daar niet aan mee, maar zij heeft een andere stok achter de deur. De faculteiten maken gebruik van hun bevoegdheid om de geldigheidsduur van tentamens te beperken. Wie zijn propedeuse niet in twee jaar gehaald heeft, verliest alle inmiddels behaalde studiepunten. Na 24 maanden, gerekend vanaf het begin van de studie, vervalt dus de geldigheid van de behaalde tentamens, tenzij men inmiddels alle propedeusevakken voltooid heeft. Blijkbaar werkt het Nederlandse accreditatie­stelsel niet goed: de visitatiecommissies hadden allang in het geweer moeten komen tegen deze niet alleen draconische, maar ook onwettige studieregeling. De wetsgeschiedenis leert dat de limitering van de geldigheidsduur van tentamens uitsluitend bedoeld is om te voorkomen dat men een diploma haalt terwijl de getentamineerde kennis inmiddels volstrekt achterhaald is.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.