Verplichte taaltoets in de VU-propedeuse

/

Dirk de Hoog bericht in het VU-weekblad Ad Valvas (12/6/2008): ‘Alle nieuwe bachelorstudenten van de VU moeten in de eerste twee weken van oktober een taaltoets Nederlands afleggen. Het gaat naar verwachting om ruim 4300 studenten. Mensen die een onvoldoende halen, krijgen een taalcursus aangeboden. Deze cursus is verplicht, maar het is aan de faculteiten om te bepalen wat de gevolgen zullen zijn voor de studenten die daarna nog niet aan het gewenste niveau voldoen. Sommige faculteiten willen een voldoende voor de toets als voorwaarde stellen voor toelating tot tweedejaarsvakken.’
Een entreetoets en een gratis cursus is een mooi initiatief, ware het niet dat deze cursus verplicht wordt gesteld. Op de website van de Vrije Universiteit worden aanstaande studenten daarover niet ingelicht en evenmin wordt er binnen de studieprogramma’s plaats (met de bijbehorende studiepunten) daarvoor ingeruimd. Het lijkt erop dat de VU geen oog heeft voor de basale rechten van haar studenten en aspirant-studenten. Bij een pilotonderzoek bleek dat 30% van de eerstejaars een onvoldoende zal scoren op deze taaltoets.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Verplichte taaltoets in de VU-propedeuse”

  1. […] of wordt het een deeltentamen binnen een bestaand propedeusevak? Bron: Onderwijsethiek.nl (13/6/2008); Persbericht VU (5/2/2009); Het Parool […]