Vertel een geheim

/

In groep 5 werd onlangs op alle basisscholen in New Jersey (USA) de jaarlijkse ‘CITO-toets’ afgenomen. Eén van de opdrachten was het maken van een opstel: vertel over een geheim dat je moeilijk vond om te bewaren en leg uit waarom je dat moeilijk vond. Vele ouders reageerden verontwaardigd. Met deze opdracht is onnodig inbreuk gemaakt op de privacy van hun kind en van hun gezin. Door een toetsdeskundige is ook een technisch bezwaar ingebracht. Zo’n geladen opdracht kan leerlingen van hun stuk brengen, hetgeen afbreuk kan doen aan hun prestaties op volgende toetsonderdelen. Maar er kunnen ook fundamentele pedagogi­sche bezwaren worden geopperd: (a) kinderen worden opgeroepen hun geheim met een wildvreemde biechtvader te delen, zonder dat deze gegarandeerd heeft het biechtgeheim in acht te zullen nemen; en (b) men neemt het risico met deze opdracht veel los te maken bij het kind, maar men verzaakt de bijbehorende zorgplicht om hem of haar vervolgens op te vangen als dat nodig mocht blijken.
Bron: Education News (21/5/2012)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Vertel een geheim”

 1. Wat voor soort geheimen (of geheimpjes) zijn er zoal waarmee een negenjarig kind kan worstelen?
  1. Privégeheimen:
  1.1 Ik beschik over gevoelige informatie betreffende mijzelf, welke ik niet met anderen wil delen.
  1.2 Ik beschik over informatie betreffende iemand, welke ik niet met hem wil delen.
  1.3 Ik beschik over informatie betreffende iets of iemand, welke ik niet met anderen wil delen.
  2. Gedeelde geheimen:
  2.1 Ik heb iemand in vertrouwen deelgenoot gemaakt van informatie (zoals bedoeld ad 1), op voorwaarde dat hij deze niet zal doorvertellen.
  2.2 Iemand heeft mij in vertrouwen deelgenoot gemaakt van informatie, op voorwaarde dat ik deze niet zal doorvertellen.
  2.3 Iemand heeft mij in vertrouwen deelgenoot gemaakt van informatie, op voorwaarde dat ik (bij doorgifte) mijn bron niet zal onthullen.
  3. Geheimhoudingsplicht (classified information):
  3.1 Ik heb me ‘contractueel’ verplicht de informatie waarover ik beschik, niet met derden te delen.
  3.2 Ik heb sancties te duchten als ik de informatie waarover ik beschik, met derden zou delen.