Vertrouwen in de school

/

Vele jongeren breken hun schoolloopbaan af voordat ze een diploma hebben gehaald waarmee ze een goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat is de vraagstelling van het rapport Vertrouwen in de School, dat on­langs is uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het is geschreven door een projectgroep onder leiding van oud-minister Pieter Win­semius. Men spreekt van voortijdige schooluitval als iemand van school gaat, terwijl hij (zij) geen MBO-diploma (MBO-2 of hoger) en evenmin een HAVO- of VWO-diploma op zak heeft. Wat is het profiel van de voortijdige schoolverlater?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Vertrouwen in de school”

  1. Het ministerie van OCW wijdt een nieuwsbericht (29/5/2009) aan de maatregelen genomen ten behoeve van overbelaste leerlingen, vooruitlopend op de kabinetsreactie op het WRR-rapport (d.d. 4/6/2009, ondertekend door minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijleveldt).