Vertrouwensrelatie

/

Edublogger Wilfred Rubens schreef onlangs een interessant bericht over de ver­trouwensrelatie tussen docent en student. Dit naar aanleiding van een Amerikaanse casus over een studente die op haar weblog publiekelijk uit de school klapte, tot ongenoegen van haar docent. Wilfred neigt tot de opvatting dat colleges en work­shops (anders dan een gesprek onder vier ogen) tot het publieke domein behoren, waarover deelnemers mogen publiceren zonder aan de betrokkenen toestemming te vragen. Ik kan daar wel mee instemmen voor zover hij op de uitspraken doelt die docenten ‘ex cathedra’ doen: wanneer een docent jegens studenten als spreekbuis van de Wetenschap optreedt, mogen zijn (haar) uitspraken naar mijn mening zonder toestemming geciteerd en eventueel ook publiekelijk aan de kaak gesteld worden. Maar dit behoort tot de uitzonderingsbepalingen van het geheimhoudingscontract.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Vertrouwensrelatie”

  1. Privacybescherming voor leerling en docent…

    […] mogen studenten uit de school klappen over hun docent? Dit naar aanleiding van een gastcollege van Kay van de Linde. Wordt de privacy van docenten geschonden als een student een clandestiene beeld- of […]

  2. […] moest hangen. Bron: Inside Higher Ed (29/4/2011) Tag: Registratie en openbaarheid van colleges (1, 2, […]