Verzuimregistratie en privacy

/

Scholen moeten de absentie van iedere leer- of kwalificatieplichtige leerling bijhouden. Sinds 2009 worden de verzuimgegevens digitaal doorgegeven aan het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die vervolgens de gemeentelijke leer­plichtambtenaar inseint. Een tweede doel van de verzuimregistratie is dat de school wil controleren of leerlingen zich aan de desbetreffende schoolregels houden en dat zij gepaste maatregelen wil nemen om verzuim tegen te gaan en hun schoolvorderingen te optimaliseren.
Bij invoer en beheer van verzuimgegevens treedt echter een cruciaal probleem op. Ze moeten namelijk worden uitgesplitst in geoorloofd verzuim enerzijds en ongeoorloofd verzuim (verwijt­baar spijbelen en telaatkomen) anderzijds. Dat onderscheid kan tevens van belang zijn als de leerling beroep doet op bijzondere faciliteiten om achterstanden in te lopen. Verder zal men in het kader van de leerlingbegeleiding wellicht de specifieke oorzaken en redenen van het verzuim willen registreren.
Het cruciale probleem is dat de school in het kader van de verzuimregistratie moet waarborgen dat niet onnodig inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en ouders en dat hun privégegevens niet in verkeerde handen vallen. Landelijk zijn er juridische grenzen gesteld die men niet mag overschrijden. Maar daarbinnen kan de school haar eigen Verzuim­protocol inrichten. Welke aandachtspunten doemen daarbij op?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Verzuimregistratie en privacy”

  1. […] weet ik dat je dan te maken krijgt met de privacy van de deelnemer of leerling. Daar zitten ethische kanten […]

  2. Joël de Bruijn werkt zijn WAROM3-model in de volgende blogposts uit: 12/1/2012a, 12/1/2012b.

  3. […] studieverplichtingen. Het schort blijkbaar aan ethisch verantwoorde procedures voor het nemen van administratieve beslissingen waarin de privacy van studenten in het geding […]