Verzuimregistratie en privacy

Scholen moeten de absentie van iedere leer- of kwalificatieplichtige leerling bijhouden. Sinds 2009 worden de verzuimgegevens digitaal doorgegeven aan het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die vervolgens de gemeentelijke leer­plichtambtenaar inseint. Een tweede doel van de verzuimregistratie is dat de school wil controleren of leerlingen zich aan de desbetreffende schoolregels houden en dat zij gepaste maatregelen wil nemen om verzuim tegen te gaan en hun schoolvorderingen te optimaliseren.
Bij invoer en beheer van verzuimgegevens treedt echter een cruciaal probleem op. Ze moeten namelijk worden uitgesplitst in geoorloofd verzuim enerzijds en ongeoorloofd verzuim (verwijt­baar spijbelen en telaatkomen) anderzijds. Dat onderscheid kan tevens van belang zijn als de leerling beroep doet op bijzondere faciliteiten om achterstanden in te lopen. Verder zal men in het kader van de leerlingbegeleiding wellicht de specifieke oorzaken en redenen van het verzuim willen registreren.
Het cruciale probleem is dat de school in het kader van de verzuimregistratie moet waarborgen dat niet onnodig inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en ouders en dat hun privégegevens niet in verkeerde handen vallen. Landelijk zijn er juridische grenzen gesteld die men niet mag overschrijden. Maar daarbinnen kan de school haar eigen Verzuim­protocol inrichten. Welke aandachtspunten doemen daarbij op?
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Verzuimregistratie en privacy”