Vier op de tien studenten

/

Negen universiteits- en hogeschoolbladen kopten de afgelopen weken over uitkeringsfraude van studenten: ‘Veertig procent fraudeurs gepakt. Vier op de tien studenten vielen vorig jaar door de mand bij fraudecontroles van DUO.’ Deze sensatietekst, opgesteld door het Hoger Onder­wijs Persbureau (HOP), werd klakkeloos gepubliceerd door de lokale redacties. Zo’n tekst krijgt een integere journalist toch niet uit zijn pen?! Verderop in het artikel werd namelijk erkend dat die 40% betrekking heeft op een deelverzameling: studenten in het genot van een uitwonendenbeurs op wie een verdenking van fraude rustte. Het percentage is ontleend aan een OCW-rapportage die half maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Zo ken ik er nog wel een paar. Neem 100 fietsers die slingerend over de weg rijden. Constateer dat 40% van hen dronken is. De journalist publiceert vervolgens dat bij verkeerscontroles is gebleken dat 40% van de weggebruikers dronken achter het stuur zit.
Zo’n valse voorstelling van zaken wordt extra pikant nu het parlement voor de beslissing staat of de prestatiebeurs voor master­studenten moet worden afgeschaft en nu in het Catshuis gedelibereerd wordt over de afschaffing van de uitwonendentoeslag of misschien zelfs over de afschaffing van álle prestatiebeurzen. Dan krijg je bijna het idee dat het HOP aan de leiband van VSNU, HBO-raad en Ministerie loopt of dat journalisten onder druk zijn gezet om het publiek te misleiden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.