Vlaanderen: collegegeld naar draagkracht

/

Vlaanderen heeft een nieuwe gewestelijke regering: een centrum-rechts kabinet onder leiding van Geert Bourgeois. Vorige week is het regeerakkoord goedgekeurd door het parlement. Afgesproken is dat er 5% bezuinigd wordt op het hogeronder­wijsbudget. De universiteiten en hogescholen mogen dat opvangen door het collegegeld te verhogen, mits minvermogende studenten buiten schot worden gelaten (De Morgen 25/7/2014). Dat zou tot gevolg hebben dat het huidige collegegeld (620 euro) verhoogd wordt naar 1000 à 1220 euro per studiejaar. De tarieven voor beursalen en andere minvermogenden blijven gelijk (104 resp. 410 euro per studiejaar).
Alle studenten tot 25 jaar hebben in principe recht op een basistoelage, die wordt uitgekeerd in de vorm van kinderbijslag. Onder bepaalde voorwaarden krijgen min­vermogende studenten een aanvullende beurs.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Vlaanderen: collegegeld naar draagkracht”

  1. De Europese Commissie biedt per land een overzicht van collegegelden en studietoelagen, laatstelijk over het studiejaar 2013/2014. Nederland en Luxemburg hebben geen gegevens geleverd.