Vlijt, netheid en gedrag (II)

/

Een psychologiedocente van Queen’s University (Ontario) heeft in de studiehandleiding van haar cursus aangekondigd dat ze zich het recht voorbehoudt het tentamencijfer te verlagen als een student zich te buiten gaat aan ‘discriminatory, rude, threatening, harassing, disruptive, distracting, [or] inappropriate behavior and language (…).’ Dat heeft ophef veroorzaakt in de Canadese pers. Colleen Flaherty (Inside HigherEd 19/11/2012) bericht dat men zich vooral druk maakt over de vrijheid van meningsuiting die geschonden zou worden door eisen te stellen aan de vorm van de uitingen (de zgn. ‘civility clause’). De universiteit hoort pal te staan voor de academische vrijheid: de vrije uitwisseling van ideeën in de zoektocht naar het Ware, het Goede en het Schone. Blijkbaar maakt men zich minder druk om het feit dat de docente haar examenlicentie misbruikt: een tentamencijfer staat voor de mate waarin een student naar het oordeel van de docent-examinator de cursusdoelen bereikt heeft. Het tentamencijfer mag niet vervuild worden door rapportcijfers voor vlijt, netheid en gedrag.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Vlijt, netheid en gedrag (II)”

  1. Een belangrijke overweging van de docente was dat sommige studenten teveel spreekruimte op colleges en werkcolleges claimden, waardoor docent en student-assistenten achterop dreigden te raken met de behandeling van de stof. Dat lijkt me nu typisch een probleem dat met moderne onderwijstechnologie kan worden opgelost: richt een website in waar alle betrokkenen met elkaar (en met de docent!) kunnen discussiëren over de cursusstof.

  2. De filosoof en publicist Sjoerd van Hoorn (Volkskrant 10/1/2013) breekt een lans voor de civility clause: vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er moet volgens hem censuur worden toegepast op de vorm waarin meningen verkondigd worden. Het is een onvoldragen pleidooi, want hij gaat niet op de vrijheid tot het publiekelijk uiten van gevoelens/emoties in. Hoe staat hij bijvoorbeeld tegenover de navolgende uitlating? Ik voel een onweerstaanbare walging tegenover meneer X vanwege diens verwerpelijke handelwijze Y (c.q. vanwege diens verwerpelijke oordeel over onderwerp Z) en ik roep u, lezer, op mijn walging tot de uwe te maken. Ik communiceer zodoende niet alleen dat ik diens handelwijze/ uitlating verwerpelijk (en zelfs walgelijk) vind, maar ook dat hij volgens mij door weldenkende mensen gestraft moet worden met sociale uitsluiting. Anders gezegd: meent Sjoerd van Hoorn dat de uitlating Johnson Molenaar verboden moet worden en zo ja waarom?

  3. Carlin Romano (Chronicle H.E. 17/6/2013) geeft een update over de beperking van de vrijheid van meningsuiting op Amerikaanse instellingen van hoger onderwijs. Enerzijds is er de fatsoensclausule (civility clause) in lokale speech codes. Anderzijds is er het federale Ministerie van Onderwijs, die de definitie van seksuele intimidatie (harassment) oprekt tot alle seksueel getinte gedragingen en uitlatingen waardoor wie dan ook zich gekwetst voelt.