Vlijt, netheid en gedrag

/

Op het forum Goeie Vraag (27/5/2011) wordt de volgende kwestie aan de orde gesteld: ‘Mag je cijfer beïnvloed worden door je gedrag? Bijvoorbeeld, je haalt een 10 bij een toets, maar doordat je een scheet laat, krijg je een 9. Is dat wettelijk toegestaan?’ Natuurlijk niet, wordt door forumleden geantwoord: ‘Een cijfer voor een schoolvak moet aangeven hoe goed je dat vak beheerst. Gedrag staat daarbuiten. Als jouw docent dat laat meewegen, zit ze ernstig fout.’
Maar de vraagsteller geeft nog een nadere toelichting: ‘Bij ons op school, in de klas bij het vak Mens & Natuur, heb je standaard een 10 met weging 2 (je hebt dus zegmaar een 10 die 2x meetelt). Elke keer als je iets fout doet (bijv. door de klas lopen zonder toestemming) gaat er een punt af.’ Het ziet er dus naar uit dat het cijferboekje van de docent uit twee kolommen bestaat, respectievelijk Toetsprestaties en Vlijt & Gedrag.
De docent stelt het vertrouwen in haar integriteit ernstig in de waagschaal als zij geen duidelijke toelichting geeft op haar cijfersysteem en op de wijze waarop de twee kolommen verwerkt worden tot een rapportcijfer. Bovendien zal zij de maatstaf moeten verduidelijken en rechtvaardigen die bij de becijfering in de tweede kolom gehanteerd wordt. Als ik haar was, zou ik mijn maatstaf alsvolgt omschrijven: de mate waarin de leerling oplet en participeert aan de lessen. Een soort beloning voor de kwaliteit van de aanwezigheid, die immers een belangrijke voorwaarde voor leerwinst is. Maar het zit me niet lekker. Want dan zou (al dan niet geoorloofde) afwezigheid met een maximale puntenaftrek gestraft moeten worden. Kortom: de docent Mens & Natuur heeft heel wat uit te leggen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Vlijt, netheid en gedrag”

  1. Op Goeie Vraag (2012) een verwante vraag: kan het niet-maken van strafwerk tot puntenaftrek leiden?