Volendam: moslima gaat in beroep

/

Een leerling in het tweede leerjaar VMBO van het rooms-katholieke Don Bosco College wil vanwege haar geloof een hoofddoek dragen. Ze is geboren en getogen in Volendam en Don Bosco is de enige middelbare school aldaar. Sinds dit schooljaar staat in het schoolreglement dat alle hoofdbedekkingen, waaronder de hoofddoek, op school verboden zijn. De school is niet bereid voor haar een uitzondering te maken. De leerling heeft het conflict aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) voorgelegd en deze heeft haar in het gelijk gesteld. De school verlangt van leerlingen slechts dat ze haar katholieke grondslag respecteren en de school heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar katholieke identiteit door het dragen van een hoofddoek ondermijnd wordt. De CGB concludeerde op 7 januari dat de leerling door de school in strijd met de wet gediscrimineerd wordt wegens haar islamitische geloofsovertuiging. Zo’n CGB-uitspraak is echter niet bindend en de school hield voet bij stuk. De leerling en haar ouders lieten het er niet bij zitten en verzochten in kort geding aan de Haarlemse kantonrechter (die zitting hield in Zaandam) het verbod van Don Bosco ongedaan te maken. Tot veler verbazing heeft de kantonrechter op 4 april gevonnist dat scholen de hoofddoek mogen verbieden. De leerling en haar ouders hebben nu besloten hiertegen in beroep te gaan bij het gerechtshof.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Volendam: moslima gaat in beroep”

  1. Het ministerie gaf op 12/4/2011 een toelichting op de juridische stand van zaken. Het vonnis luidde niet dat scholen de hoofddoek mogen verbieden, maar dat het in dit concrete geval volgens de kortgedingrechter niet voldoende zeker was of het hoofddoekverbod van de school al dan niet door de beugel kan. Zie ook het verslag van het spoedoverleg op die datum.

  2. Op 6/9/2011 is de leerling door het gerechtshof in Amsterdam in het ongelijk gesteld. Is er al een gironummer opengesteld om een cassatieprocedure bij de Hoge Raad te financieren? Ik doe graag een donatie. Of is hier aanleiding voor cassatie in het belang der wet?
    In artikel 4 van het Schoolreglement van het Don Bosco College staat ook dit jaar weer dat het ten strengste verboden is ‘binnen de school gezichtsbedekkende kleding, petten, hoeden, mutsen of hoofddoekjes te dragen’. En nog steeds verzuimt de school ter toelichting te vermelden dat zij zich in verband met haar Rooms-Katholieke grondslag genoopt ziet dienaangaande geen dispensatie te verlenen aan belijders van andere godsdiensten!

  3. […] tot nu toe gereageerd hebben op het vonnis van het hoofdstedelijke gerechtshof ten gunste van het Volendamse hoofddoekverbod. Of kwam hun dat, in de hete dagen rond Prinsjesdag, even niet […]

  4. […] Behandeling de handreiking ‘Naar een Discriminatievrije School’, maar in 2011 toonde het Amsterdamse gerechtshof zich niet bereid het Don Bosco College (Volendam) tot de orde te roepen toen die school een […]

  5. […] als ze aannemelijk maken dat ze anders in strijd met hun grondslag zouden handelen? In 2011 was er een casus bij de R.K. scholengemeenschap Don Bosco College in Volendam. Een moslima uit de vmbo-afdeling […]