Volontairs in Amerika

/

Drie op de vier studenten in de USA lopen één of meer stages tijdens hun studie­loopbaan, veelal zonder stagevergoeding. Een onbetaalde stage in het bedrijfsleven is arbeidsrechtelijk toegestaan op de volgende voorwaarden: (a) de stage maakt deel uit van een beroepsopleiding of is in elk geval leerzaam; (b) de stageplaats is boven formatie en levert de werkgever geen direct voordeel op; en (c) de stage geeft geen recht op een daaropvolgend betaald arbeidscontract.
Vele Amerikaanse studenten lopen vrijwillig stage, ook al levert dat noch geld noch studiepunten op. Het is goed voor je CV en voor je netwerk, en misschien komt er wel een baan uit voort! Maar werkgevers moeten zich indekken tegen de Arbeidsinspectie. Daarom willen ze graag dat de student een bewijs overlegt dat de stage erkend wordt door de onderwijsinstelling. Vele onderwijsinstellingen zijn bereid zo’n papiertje te verstrekken, ook al behoort de stage niet tot de diplomaverplichtingen. In dat geval betekent hun accreditering van de stage slechts dat de stage wordt opgetekend in het ‘academic record’ van de student. Vrijwillige stages hebben zo’n hoge vlucht ge­nomen dat onderwijsinstellingen geen tijd hebben om de kwaliteit ervan te contro­leren.
Het is niet ongewoon dat de student zelfs moet betalen (aan de onderwijsinstelling of aan de stagebemiddelaar) om een stage te mogen lopen. En wat onbetaalde stages betreft moet je in elk geval ouders hebben die financieel voldoende bijspringen om de stageperiode te overbruggen.
Bron: Unpaid interns, complicit colleges (NYTimes 3/4/2011); Intern nation (Ross Perlin, ter perse).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.