Voor de keuze: loopbaanplanning op school

/

Onderwijsinstellingen moeten meer werk maken van loopbaanoriëntatie en -begelei­ding. Het gaat er niet alleen om dat de leerlingen en studenten voor hun examen slagen (intern rendement), maar ook dat ze goed terecht komen (extern rendement). Dat is de boodschap van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in het rapport Voor de Keuze dat vandaag is uitgebracht. De RWI is het platform waar vertegenwoor­di­gers van de werkgevers, werknemers en gemeenten overleggen over het functioneren van de arbeidsmarkt.
Leerlingen en studenten willen na hun examen welbeslagen ten ijs komen. Tijdens hun opleiding moeten ze zich kwalificeren voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgoplei­ding. Ze moeten dus de nodige kennis, vaardigheden en competenties verwerven. Maar daarnaast moeten ze ook doelen opstellen die voorbij het examen liggen, plannen ontwikkelen voor hun studie- en beroepsloopbaan en gefundeerde keuzes maken. Onderwijsinstellingen dienen leerlingen en studenten niet alleen systematisch te ondersteunen in hun leerprocessen maar ook in hun plannings- en keuzeprocessen. Door de RWI worden in dat verband ook snuffelstages bepleit: een soort maatschap­pe­lijke stages, maar dan niet in het vrijwilligerswerk! Het succes van die inspanningen (het externe rendement) moet volgens de RWI serieus gemonitord en verantwoord worden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.