Voor schut gezet

/

CASUS A. Het is woensdagochtend 8:35 uur. De teamleider heeft een werkoverleg met zijn twaalf teamleden. Een van de collega’s komt vijf minuten te laat binnen. De teamleider roept schamper: zijn er nog meer collega’s die moeten uitslapen? De laatkomer geeft hem van repliek: sorry dat ik te laat ben, maar van dit soort in­timiderende insinuaties ben ik niet gediend.
CASUS B. Het is nog steeds woensdagochtend 8:35 uur. Leerling X (groep 8) komt vijf minuten te laat het lokaal binnen. De juf richt zich schamperend tot de klas: zijn er nog meer kinderen die moeten uitslapen? De ouders van X komen na schooltijd protesteren: u heeft onze zoon ten overstaan van de klas voor schut gezet, van dit soort intimiderend gedrag zijn wij niet gediend.
Het bezoek van de ouders escaleert zodanig dat de leerkracht aangifte doet wegens lokaalvredebreuk en belediging. Het O.M. ziet geen reden om te seponeren. Maar de politierechter heeft begrip voor de verontwaardiging van de ouders. Zij oordeelt hen weliswaar schuldig aan het ten laste gelegde maar legt hun geen straf op. Zij over­weegt daarbij dat de leerling al lange tijd aan pesterijen van klasgenoten blootstond en dat het vernederende leraarsgedrag de druppel was die bij de ouders de emmer deed overlopen. De politierechter gaat er blijkbaar van uit dat elfjarige leerlingen van een professionele leerkracht mogen verwachten dat zij met evenveel respect bejegend worden als volwassenen normaliter aan elkaar verschuldigd zijn. Het is nog niet bekend of het O.M. tegen dit vonnis in beroep gaat.
Bron: AD 10/7/2009
Tags: Boze ouders (in Twente en in Noord-West Frankrijk)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.