Voorkeursbehandeling

/

Topsporters worden in het hoger onderwijs met fluwelen handschoenen bejegend. Ook student-ondernemers menen aanspraak te mogen maken op bijzondere studieregelingen, evenals studenten die hun artistieke talenten te gelde maken. Maar waar ligt de grens? Docenten en examinatoren worden soms onder druk gezet hun een diploma te geven, ook al hebben ze dat eigenlijk niet verdiend. Momenteel dient er in New York een rechtszaak, aangespannen door een docent die de kont tegen de krib heeft gegooid (Education News 31/12/2011).
Hij verzorgde een mastercursus Regisseren in de Graduate Film School van New York University. Eén van zijn studenten kwam twaalf van de veertien verplichte werkcolleges niet opdagen. De docent gaf hem daarom een (compensabele) onvoldoende voor dit vak. De student maakte daarover grote stampij en de docent is vervolgens door zijn werkgever geboycot, geschorst en per 31/8/2012 ontslagen. Bijna alle collega-docenten hadden de betrokken student gematst, ook al had hij bij hun vak evenmin aan zijn studie­verplichtingen voldaan.
Het was dan ook niet zomaar een student. Het ging om James Franco (1978), een gevierd filmacteur, die ook reeds als scenarioschrijver, regisseur en producer was opgetreden. Uit het oogpunt van public relations is er voor een Amerikaanse universiteit veel aan gelegen zo’n toptalent tot haar alumni te mogen rekenen. Men is dan geneigd de onderwijs- en examen­regelingen op te rekken (en in dit concrete geval kon daar op grond van Eerder Verworven Competenties misschien ook reden toe zijn). Maar waar ligt de professionele grens voor gewetensvolle docenten en examinatoren?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Voorkeursbehandeling”

  1. De Universiteit Utrecht heeft een ‘hall of fame’ geopend om haar topstudenten te eren (DUB 2/1/2012). Wie worden er als topstudenten geportretteerd? Vier topsporters, een winnares van een studentenprijs voor maatschappelijke verdiensten, en het afdelingsbestuur van SIFE (Students in Free Enterprise). En, o ja, ook nog één student die op basis van zijn studieprestaties onderscheiden is (met een scriptieprijs). Met deze eregalerij begeeft de Universiteit Utrecht zich op glad ijs: studenten en docenten krijgen een vreemde indruk van haar missie en haar beleidsprioriteiten.

  2. De docent heeft nu ook de gevierde mr. Franco voor de rechter gedaagd omdat deze zich lasterlijk over zijn bekwaamheden heeft uitgelaten (Chronicle H.E. 6/9/2012).