Voortijdig schoolverlaten

We moeten met z’n allen bevorderen dat iedere jongere een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt haalt: minimaal een mbo-diploma (niveau 2 of hoger) of een havo- of een vwo-diploma. Met ingang van het schooljaar 2006/2007 wordt hard gewerkt aan de uitvoering van een plan van aanpak om dat te realiseren. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet omlaag van 57.000 in 2005 naar maximaal 35.000 in 2010. In eerste instantie zijn in 14 regio’s pilotprojecten opgezet om het aantal voortijdige schoolverlaters in 2006/07 met 10% te verlagen. Vandaag werd bekend dat de des­betreffende afspraken in de regio Zuid-Limburg ruimschoots bereikt zijn.

2 reacties op “Voortijdig schoolverlaten”