Voortijdige schoolverlaters: nieuwe cijfers

/

Het ministerie van OCW heeft onlangs nieuwe cijfers betreffende de schooluitval gepubliceerd. Na het schooljaar 2007/2008 kwamen er 48.800 voortijdige school­verlaters op de markt, tegen 54.000 na het schooljaar 2005/2006. Als target stelt men dat er na afloop van het schooljaar 2010/2011 niet meer dan 35.000 ongekwalificeer­de schoolverlaters op de markt komen. Maar dat zal nog grote inspanningen binnen het vmbo en het kort-mbo vergen: de huidige uitval uit het mbo2 beloopt 15% en uit het mbo1 zelfs 36%.
Momenteel ziet het ernaar uit dat leerlingen hun schoolloopbaan iets langer voort­zetten, zodat ze een grotere kans maken het kort-mbo af te ronden. Factoren die daartoe bijdragen zijn de invoering van de kwalificatieplicht voor 16- en 17-jarigen, strengere handhaving van de leerplichtwet en invoering van een doorlopende leerweg van vmbo naar mbo2. Ook gaat het ministerie een langere ver­blijfs­­duur in het vmbo mogelijk maken, zodat leerlingen niet ongediplomeerd in het mbo hoeven te worden gedumpt. In de toelichting van OCW wordt overigens geen gewag gemaakt van drie andere knelpunten: de drempelloze instroom in het vmbo (d.w.z. de beperkte ver­blijfs­duur in het basisonderwijs), de magere staf/student-ratio in het vmbo en mbo, en de obstakels voor het stapelen van diploma’s in het voortgezet onderwijs.
Bij analyse van de OCW-cijfers valt op dat men niet met gegevens over leeftijds­cohor­ten werkt, maar met de jaarlijkse inschrijf- en herinschrijfcijfers. Anders ge­zegd: men kiest een arbeidsmarktperspectief (de jaarlijkse druk van ongekwalificeer­de instromers) en niet een onderwijsperspectief (de kans op het halen van een arbeids­markt­kwalificatie). Mede daardoor zijn de cijfers moeilijk interpreteerbaar. In de bijlage heb ik de kerncijfers van OCW zo goed mogelijk trachten te ordenen, maar ik weet niet zeker of mijn interpretaties juist zijn.
Lees ook de bijlage (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Voortijdige schoolverlaters: nieuwe cijfers”

  1. De maximale verblijfsduur in het vmbo…

    Het VMBO heeft een drempelloze instroom. Afgezien van een verlengde kleuterbouw, is de verblijfsduur op de basisschool nagenoeg gefixeerd op acht jaar. Na groep 8 stromen de leerlingen in principe naar het voortgezet onderwijs door, ook al hebben ze de…