Voorwaarden voor competent handelen

/

Hoe word je competent in je beroepsmatig handelen? De primaire voorwaarde is dat je als beroepsbeoefenaar voldoende leervermogen hebt. Je doet ervaring op door het uitvoeren van de beroepstaken. Door vallen en opstaan leer je wat werkt en wat niet werkt. Het kan daarbij nuttig zijn feedback te vragen aan klanten en aan ervaren collega’s. Om op die manier, al doende, te leren, moet je kunnen reflecteren op je ervaringen en daaruit lering kunnen trekken. Verder moet je in staat zijn je repertoire van eerder verworven kennis en vaardigheden te rechter tijd te activeren en wendbaar in te zetten bij de uitvoering van de beroepstaken. Dat is het basisinstrumentarium van de levenslang lerende professional. Maar is dat voldoende om tot competent handelen te geraken? Nee, dat is te simpel gedacht: er zijn nog vijf andere, begunstigende voorwaarden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Voorwaarden voor competent handelen”

  1. Een voorbeeld uit de categorie remedial leermiddelen is het boekje Samengevat Rekenen van Thieme Meulenhoff.

  2. […] leer­middelen. Ik ben nou eenmaal een taalfreak. Hoe zouden ze die term definiĆ«ren? In een vorig blogbericht heb ik voorgesteld onderscheid te maken tussen enerzijds initiĆ«le leermiddelen (gewijd aan nieuwe […]

  3. […] hun kennis opslaan en toegankelijk maken in een persoonlijke hand­bibliotheek. Maar in een vorig blogbericht zette ik uiteen dat lang niet alle leermiddelen daarvoor geschikt zijn. De Bosatlas verdient zijn […]