Vrije meningsuiting

/

De Sigma Alpha Epsilon fraternity is een corporale studentenorganisatie in de Verenigde Staten. Het SAE-chapter van de University of Oklahoma (UO) telt ongeveer honderd leden. Ze waren in touringcars op weg naar een feestelijke bijeenkomst. Onderweg werd in één van de bussen het volgende lied gejoeld:
| There’ll never be a nigger at SAE!
| You can hang them from a tree,
| But they’ll never sign with me.
| There’ll never be a nigger at SAE!
Actievoerders wisten daarvan een video-opname te bemachtigen, die op zondag 8 maart op internet gepubliceerd werd. Het nationale SAE-bestuur ontbond daarop het lokale UO-chapter en schorste de leden ervan. Het universiteitsbestuur zegde vervolgens op staande voet de huur van het fraternity house op, waar de SAE-studenten woonden, en de twee gangmakers van het lied werden geschorst. Juristen menen echter dat een openbare universiteit geen maatregelen tegen de studenten mag nemen, gegeven de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.
Bron: Inside HigherEd (10/3/2015), FIRE (12/3/2015), NY Times (14/3/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Vrije meningsuiting”

  1. Nog een paar weetjes:
    = 5% van de UO-studenten is African-American.
    = het buslied werd gezongen op de wijze van If you’re happy and you know it.

    En een erratum: De twee gangmakers werden op 10 maart door de UO in kennis gesteld a) van het voornemen hen van de universiteit te verwijderen en b) van de tuchtrechtelijke procedure die gevolgd zou worden als ze dit voornemen wilden aanvechten.

  2. […] want ‘hate speech’ (groepsbelediging) blijft daar onbestraft. Zo opereerde de openbare University of Oklahoma in 2015 op het scherpst van de snede, toen leden van een blanke ‘student fraternity’ in […]