Vrije schoolkeuze, tenzij …

/

In Nederland mogen ouders zelf bepalen naar welke school ze hun kinderen sturen. Als voorwaarde geldt slechts dat het kind geschikt wordt geacht om het geboden onderwijs te volgen. Bijzondere scholen op confessionele of levens­beschouwelijke grondslag mogen bovendien als toelatingsvoorwaarde stellen dat die grondslag gerespecteerd (of zelfs onderschreven) wordt. Bovendien kunnen ze door het stellen van kledingvoorschriften andersdenkenden weren. Maar hoe gaan scholen te werk als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen? Die vraag is actueel in het anti-segregatiebeleid.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Vrije schoolkeuze, tenzij …”

  1. Eind januari publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg haar advies over de toekomstige organisatie van de Numerus Fixus Geneeskunde. Anders dan in het basis- en voortgezet onderwijs gaat het hier niet om een numerus fixus die gebaseerd is op gebrek aan studieplaatsen maar op het door de overheid gewenste aantal arbeidsplaatsen voor artsen in Nederland. Daarom geldt als regel dat buitenlandse gegadigden die aan de geschiktheidscriteria voldoen, buiten de loting vallen en dus rechtstreeks mogen worden toegelaten, mits ze de kostende prijs van de opleiding betalen. De Raad adviseert deze regel ook voor Nederlandse gegadigden open te stellen: wie aan de geschikt­heidscriteria voldoet, wordt automatisch toegelaten als hij of zij maar fors betaalt. De Raad vindt het zonde dat die kapitaal­krachtige vraag naar het buitenland zou wegvloeien.

  2. Het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft een argumentenkaart voor en tegen het mengen van leerlingen op basisscholen uitgebracht. Vandaag publiceerde De Volkskrant (13/2/2010) het hele plaatje.

  3. Medio januari 2010 heeft een actiegroep van Amsterdamse ouders de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam opgericht. Doel is te bewerkstelligen dat Amsterdamse gegadigden voorrang krijgen bij plaatsing op Amsterdamse middelbare scholen, boven kandidaten uit de regio. De wethouder wil daar niet aan omdat Amsterdam volgens hem een regionale verzorgingsfunctie heeft.

  4. Het Nieuwsblad (20/2/2010) bericht over de plaatsingsproblemen van een basisschool annex kleuterschool in Lokeren: eerst de broertjes/zusjes van de zittende leerlingen en vervolgens wie het eerst komt die het eerst maalt, te rekenen vanaf een vaste aanmelddatum.