Vrijheid van meningsuiting van scholieren

/

Bij het Amerikaanse Hooggerechtshof dient momenteel een zaak die een leerling tegen haar highschool heeft aangespannen. Toen ze in 2017 van de middenschool kwam, hoopte ze tot het cheerleading squad van haar highschool te worden toegelaten. Ze was dan ook hevig teleur­gesteld toen ze hoorde dat ze vooralsnog in het tweederangs juniorteam was geplaatst. Het was op een vrije zater­dag en thuis op haar socialmedia-account schreef ze grove verwensingen naar aanleiding van deze tegenslag: “Fuck school, fuck softball, fuck cheer, fuck everything”. Dat was een beetje onfatsoenlijk voor iemand die als cheerleader en dus als het visite­kaartje van haar school wil optreden. Voor straf werd ze gedurende één jaar uit het juniorteam geschorst. Maar naar haar mening heeft de openbare school met deze sanctie haar recht van vrije meningsuiting geschonden. De rechtbank en het gerechtshof gaven haar gelijk, maar het schoolbestuur wenste deze zaak tot in cassatie uit te vechten. Het draait vooral om de juri­dische vraag of leerlingen door hun school gestraft kunnen worden voor uitingen die zij buiten schooltijd op hun eigen socialmedia-account hebben gedaan (The Fire 31/3/2021, EdWeek 1/4/2021).
Zie ook: Protocol Sociale Media (13/12/2011), Protocol Sociale Media II (2/1/2014), Modelprotocol Sociale Media (Verus, maart 2021)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Vrijheid van meningsuiting van scholieren”

  1. Hoe vertaal je “Fuck school”? Zoiets als kutschool, kloteschool, rotschool? Of veeleer: ik heb lak aan die school, rot op met die school (vergelijk mijn blogbericht d.d. 8/5/2015)? Of verwijst “Fuck” hier naar een vooralsnog onbestemde, doch uiterst heftige, bijna ondraaglijke gewaarwording van teleurstelling, wanhoop, woede, agressie, pijn of genot? Het gebruik van het woord Fuck of Fucking is een teken van voortschrijdende beschaving: de vermaningen van de Bond tegen het Vloeken hebben vrucht afgeworpen.

  2. Het Supreme Court heeft vonnis gewezen(Edweek 23/6/2021). De highschool heeft inbreuk gemaakt op haar grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.