Vroom en ingetogen

/

Een orthodoxe moslimvader beklaagt zich over het feit dat zijn dochter op de basis¬≠school gedwongen wordt na gymnastiekles samen met andere meisjes bloot te douchen, of in elk geval in bijzijn van blote meisjes te douchen. Volgens hem is dat in strijd met de islamitische geboden. Hij richt zich tot de Commissie Gelijke Behande¬≠ling (CGB), maar deze acht zijn klacht ongegrond. Dat staat in de Oordelenbundel 2007 (p. 104 e.v.) die de CGB op 20 juni jongstleden gepubliceerd heeft. In de bundel worden ook rechtsgeleerde commentatoren aan het woord gelaten. Zo zetten Over­beeke & Vermeulen kritische kanttekeningen bij de bovengenoemde CGB-uitspraak: de commissie heeft volgens hen niet voldoende getoetst of de vader zich in redelijk­heid op islamitische geboden heeft kunnen beroepen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.