VVD: professionals plegen indoctrinatie

/

Arnhemse basisscholen roepen ouders op de landelijke petitie ‘Stop bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs’ te ondertekenen teneinde de regering tot de orde te roepen. Scholen zijn niet de plek ‘om zich met politieke beslissingen te bemoeien’ maar wel ‘om op de bres te springen voor de belangen van hun leerlingen en hun ouders’, zo lichten zij hun actie toe. De regeringspartijen VVD en CDA vinden dat uiteraard niet leuk, en zeker niet zo vlak voor de verkiezingen van de provinciale staten. Maar zij uiten hun ongenoegen wel op een heel merkwaardige manier. In het Wakker TV-programma Ochtendspits en op de VVD-site (25/2/2011) briest kamerlid Ton Elias: ‘Politiek hoort niet thuis in de klas. Ik heb een hekel aan dergelijke poli­tieke indoctrinatie, waarbij op een zeer eenzijdige manier feiten worden verdraaid. Een schoolleider en schoolbestuur [mag] niet eenzijdig politiek boodschappen verspreiden in en om een school, een publiek gefinancierde instelling. Een basisschool moet politiek neutraal zijn en geen verkapt stemadvies geven aan ouders.’
Elias heeft gelijk als hij bedoelt dat politieke indoctrinatie in principe niet thuishoort in de klas. Maar waarom mag een school het niet tot haar professionele verantwoor­delijkheid rekenen ouders tot gepaste politieke actie op te roepen als de belangen van hun kinderen naar haar professionele oordeel geschaad worden door het voorgeno­men onderwijsbeleid van de rijksoverheid? Het recht van petitie behoort toch tot de grondwettelijke middelen waarvan belanghebbenden gebruik kunnen maken in een parlementaire democratie?
Bron: Nieuws.nl (25/2/2011); Ouderbrief Scholengroep Fluvius (23/2/2011).
Zie ook: een extreme historische casus inzake de grenzen van politieke neutraliteit.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “VVD: professionals plegen indoctrinatie”

  1. Inmiddels heeft Ton Elias kamervragen hierover gesteld. Op 2/3/2011 twitterde CDA-tweedekamerlid Madeleine van Toorenburg overigens dat er ook binnen schoolgebouwen of -pleinen (dus toegankelijk voor leerlingen) campagne is gevoerd: ‘Op scholen hangt een stemadvies tegen de regering! Schande! Kinderen krijgen brieven mee!’ Of baseerde zij haar verontwaardiging vooral op een bericht uit het Parool (2/3/2011)? Daarin wordt gemeld dat een Amsterdamse school een nieuwsbrief met een (bedekt) stemadvies aan de ouders meegaf en dus niet aan de kinderen.
    UPDATE: Op 22/3/2011 zijn de kamervragen beantwoord.