Wageningen Honours Programme

/

Tegenwoordig bieden vele universiteiten en hogescholen speciale programma’s voor excellente studenten. Er bestaan twee varianten. In de ene variant volgen studenten extra studieonderdelen bovenop het reguliere curriculum van hun opleiding. En in de andere variant volgen ze verzwaarde onderdelen binnen hun reguliere curriculum. Wageningen University begint dit jaar met een mengvorm. Deelname aan het honoursprogramma kost de student 840 uur (30 studiepunten) bovenop de 180 studie­punten van het reguliere bachelorcurriculum. Achttien studiepunten zijn gereserveerd voor interdisciplinaire verbreding, terwijl twaalf studiepunten gewijd worden aan disciplinaire verdieping binnen het reguliere curriculum van de betrokken student. Van die twaalf punten zijn er vier bestemd voor verzwaring van de bachelorscriptie en 4×2 voor verzwaring van reguliere tweede- en derdejaarsvakken (dan wel een extra summer course) naar eigen keuze van de student.
Het honoursprogramma staat open voor studenten die de propedeuse zonder vertraging en met goede cijfers hebben voltooid en van wie verwacht wordt dat ze ook het tweede en derde cursusjaar zonder vertraging zullen kunnen doorlopen. Ze krijgen een honours­aantekening op hun bachelordiploma mits ze aan het eind van hun derde studiejaar zowel de reguliere bachelor­opleiding als het honoursprogramma voltooid hebben.
De deelnemers hebben dus in hun tweede en derde studiejaar een forse studielast te verstouwen: een dikke 2000 uur per jaar (plus een driepunts introductiecursus die ze reeds tijdens de propedeuse hebben doorlopen). Er wordt niet geschipperd met de tempo-eisen: wie excellent is, moet ook een excellent studietempo in acht nemen. Dat betekent tevens dat er nauwelijks tijd overschiet voor betaald werk naast de studie. De deelnemers zijn dus in financieel opzicht geheel aangewezen op hun ouders of op het sociale leen­stelsel. En ze moeten nog maar afwachten of de Haagse en Wageningse bestuurders t.z.t. een speciale collegegeldverhoging voor hen in het vat hebben. Maar afgezien daarvan ziet het Wageningse excellentieprogramma er wel­doordacht uit.
Bron: webpagina WUR, Resource 19/6/2014 (p.18).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Wageningen Honours Programme”

  1. […] vele universiteiten en hogescholen honoursprogramma’s voor excellente studenten. Er bestaan twee varianten om zulke programma’s te organiseren. In de Amerikaanse universiteiten worden excellente studenten […]