Warffumroute: het duimdiploma

/

Middelbare scholieren mogen tegenwoordig eindexamenvakken op een hoger niveau afleggen. Een havist mag bijvoorbeeld het eindexamenvak havo-Nederlands door vwo-Nederlands vervangen. Maar mag het ook andersom? Het Hogeland College in Warffum heeft de kat de bel aangebonden. Ze hebben zeven eindexamenkandidaten die voor het vwo-examen gezakt waren, alsnog voor het havo-examen aangemeld. Dankzij het feit dat het havo-examen niet zeven maar zes vakken omvat, kon één onvoldoende cijfer met de duim der liefde worden bedekt. Inmiddels hebben ze dus het havo-diploma op zak. Maar de Onderwijsinspectie tracht deze zeven diploma’s alsnog op procedurele gronden geannuleerd te krijgen. En de minister laat weten dat zij deze maas in de wet wil dichten: ze wil de regel invoeren dat kandidaten ten minste één eindexamenvak op het ‘eigen’ niveau moeten afleggen.
Het ministerie voert een inconsequent zwabberbeleid. Enerzijds wil men dat jongeren zo min mogelijk doubleren op de middelbare school en zo snel mogelijk een bachelordiploma halen. Maar anderzijds heeft men er bezwaar tegen dat zwakke vwo-leerlingen een jaar trachten te winnen door via de Warffumroute toegang te krijgen tot een bacheloroplei­ding in het hoger onderwijs. Wat is er op tegen om deze sluikroute als formele optie in de wet op te nemen? Geef gezakte examenkandidaten de wettelijke mogelijkheid via een duimprocedure alsnog voor een lager diploma te opteren.
Voor de gezakte eindexamenkandidaten anno 2011 en 2012 heeft de Warffumroute nog een extra voordeel. De komende jaren worden namelijk binnen de eindexamens strengere compensatieregels ingevoerd, die ook onverkort voor de vavo-route gelden. Het duimdiploma kan dan voor zwakke kandidaten een welkome optie zijn om te voorkomen dat ze onder dat strengere regiem gaan vallen.
Bron: RTV-Noord (20/7/2011), Telegraaf (20/7/2011), NOS (20/7/2011)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Warffumroute: het duimdiploma”

  1. Het LAKS (21/7/2011) bericht dat de Warffumroute onder de huidige wettelijke regelingen in elk geval verboden is vanaf het tijdstip dat de examenuitslagen bekend zijn. Het Dagblad van het Noorden (22/7/2011) komt met het nieuws dat het ministerie aan DUO opdracht heeft gegeven uit te zoeken of ook andere scholen van de Warffumroute gebruik hebben gemaakt.

  2. Op 15/8/2011 beantwoordde het ministerie kamervragen over de gevolgen van de strengere exameneisen voor gezakte leerlingen die via het vavo alsnog het diploma willen halen.

  3. De minister beantwoordt kamervragen over het duimdiploma (26/9/2011): het is tegen de bedoelingen van de wetgever en dus ongewenst. Is die argumentatie niet een beetje magertjes?

  4. Scholierenorganisatie LAKS (1/3/2012) waarschuwt dat het m.i.v. 2012 niet meer mogelijk is op basis van een achtvakkig gymnasiumpakket een zevenvakkig atheneumdiploma te verwerven. Elk ministerie moet tegenwoordig op de kleintjes letten, maar niemand let blijkbaar op de maatschappelijke kosten van dit soort bezuinigingen.