Wat is academische vrijheid? (VI)

/

Ruim een jaar geleden (19/11/2015) schreef mr. Peter Kwikkers een juridische beschouwing over de academische vrijheid in het Nederlandse hoger onderwijs, waarbij hij een wetshistorische invalshoek koos. Dr. Wes Holleman, publicist op het grensvlak tussen onderwijsrecht en beroepsethiek van docenten, betoogt dat men méér invalshoeken in de beschouwing moet betrekken. Hij illustreert dat aan enige praktijkvoorbeelden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Wat is academische vrijheid? (VI)”

  1. Een groep UvA-medewerkers heeft een Manifest voor de Academische Vrijheid gepubliceerd (9/1/2017). Tevens is een petitie gestart. Zich beroepend op Joris Groen (dus op de WWO 1986?) rekenen zij ook de didactische vrijheid om het onderwijs naar eigen goeddunken in te richten tot de academische vrijheid. Ik denk dat de ruime definitie anno 1986 een voorbijgaand fenomeen was, bedoeld als wettelijke opdracht aan de universitaire bestuursorganen om voorlopig niet partij te kiezen in de wetenschappelijke en didactische richtingenstrijd. De didactische richtingenstrijd betrof de aanvaardbaarheid van onder meer projectonderwijs, peer-assessment en self-assessment. In de WHW 1993 werd deze opdracht niet langer noodzakelijk geacht.

  2. Het artikel van Peter Kwikkers was een commentaar op een presentatie van mr.drs. J.R. (Joris) Groen over zijn promotieproject. Groen zal zijn dissertatie op 24 februari 2017 verdedigen aan de Erasmusuniversiteit. Promotoren: P.W.A. Huisman en R. de Lange. De dissertatie is getiteld: Academische vrijheid, een juridische verkenning.
    UPDATE: Hier kun je het proefschrift vinden.

  3. […] Wat is academische vrijheid? (VII) […]